fbpx

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU OD OSNOVA DO EVROPSKE PRAKSE

EMOCIONALNA SAMOREGULACIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
August 7, 2020
PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
August 10, 2020
Show all

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU OD OSNOVA DO EVROPSKE PRAKSE

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR

 

 


 

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU OD OSNOVA DO EVROPSKE PRAKSE

ORGANIZACIJA RADA E-PISARNICE ZA RAD OD KUĆE

VRSTE TAJNI I ZAŠTITA U SKLADU SA STEPENOM TAJNOSTI

PEČAT I FAKSIMIL

Neum
09. – 11.09.2020.

HOTEL SUNCE

 


 
 
 
 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara
 
Podijelite Vaša iskustva sa drugima
 
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima u kancelarijskom i elektronskom poslovanju omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

 

 

– CILJEVI I SVRHA –

Primjena novih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja

Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom

Organizacija rada e-pisarnice za rad od kuće

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta

Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko – arhivskog poslovanja

Tumačenje i primjena  propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko – arhivskog poslovanja

Osnovne i pomoćne evidencije, vrste i način vođenja u kancelarijsko – arhivskom poslovanju

Akti upravnog postupka – pojam i evidencije

Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije

Službena elektronska komunikacija uz primjenu relevantnih propisa

Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-Pisarnice (DMS) sa primjenom dobrih praksi

Upravni akti – pojam i vrste evidencija

Razlika između elektronskog i certificiranog elektronskog potpisa

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

– KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA –

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora  odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad.

Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova, bez obavljanja kancelarijskih poslova ne mogu izvršiti svoje osnovne zadatke i poslove za koje su osnovane i zbog kojih postoje. Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća.

Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvalitete i ubrzanje poslovnih procesa.

Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse. Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti.

Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

 


 

– SADRŽAJ –


UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM OBLIKU

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijsko – arhivskog poslovanja
(propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Lista kategorija registraturne građe
(sačinjavanje i primjena)

Uništavanje registraturne građe

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga – svrha i značaj

 


 
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U ELEKTRONSKOM OBLIKU

e-Pisarnica – upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Pisarnica – podrška za rad od kuće

e-Arhiva – pohrana i čuvanje

e-Pošta – službena komunikacija sa dokaznom valjanošću dokumenta

e-Potpis – elektronski i cetrificirani elektronski potpis (primjena)

Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata e-Pisarnice (DMS-a)

 


 

PREDAVAČ –

 

Azemina Hujdur – Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 


 

 

– MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE –

Za učesnike seminara “Upravljanje dokumentacijom“ i “Finansijsko upravljanje i kontrola“ koji se održavaju paralelno u istom hotelu, realizovat će se modul iz oblasti poslovne psihologije sa sljedećom temom:

RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

 

PREDAVAČ –

 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

 

– RASPORED RADA –


09.09.2020.

10:00 – 16:00 srijeda


10.09.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


11.09.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.


  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  

 


 

– KOTIZACIJA –

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 26.08.2020.
1 učesnik 330,00 KM
2 učesnika 315,00 KM
po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM
po učesniku

 


Za prijave poslije 26.08.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi:
370,00 KM

 


U cijenu nije uključen PDV.


 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –
Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
Prezentacija – priručnik, prilozi, obrasci i vježbe
Materijal za pisanje
Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
Dodatna pomoć nakon edukacije

 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se
+ PRIJAVNI OBRAZAC +

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju
+ ONLINE REGISTRACIJA +


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u renoviranom hotelu u Neumu “HOTEL SUNCE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 120,00 KM –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 83,00 KM –

Boravišna taxa 
po osobi/danu
– 2,34 KM –

 


– Napomene –

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:
Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 03.09.2020.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 


ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +