fbpx

SPECIJALISTIČKI SEMINAR FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

SAVREMENE METODE UPRAVLJANJA I KONTROLISANJA STRESA
June 5, 2020
SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA
June 8, 2020

SPECIJALISTIČKI SEMINAR FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR 

 

SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

PLANIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

ZAHTJEVI ZA DODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA

BUDŽET – VEZA IZMEĐU ZAHTJEVA I ODOBRENJA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI – SVRHA I OBRASCI

Neum
15. – 17.07.2020.

HOTEL SUNCE

 


 
 
 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara
Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanjakoja će svima koji učestvuju u poslovima planiranja budžeta, poslovima definisanja dinamike budžetskih sredstava, poslovima finansijskog izvještavanja te svim zainteresovanim zaposlenicima koji direktno i/ili indirektno učestvuju u procesu planiranja finansijskih sredstava omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

– UVOD U TEMU –

Planiranje budžeta je najbitniji zadatak menadžmenta u oblikovanju organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade u skupinama bilo učinkovito.

Planiranjem se premošćuje jaz između onoga gdje smo sada i onoga gdje želimo ići.

Intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama.

Povezuje program rada organizacije i finansijska sredstva koja su bitna da bi se program rada ispunio / realizovao, kao i mora obuhvatiti buduće vremensko razdoblje kako bi sadašnja odluka imala bolji učinak.


 

Budžet, u smislu Zakona o budžetu, je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci države / organizacije za jednu godinu. Često se misli kad je u pitanju budžet da se uvijek radi o novcu, međutim to nije uvijek tako.

Budžet može biti izražen finansijski, u radnim satima, u jedinicama proizvoda ili mašinskim satima. Za budžet je bitno da bude izražen u nekom brojčano mjerljivom obliku, a može se odnositi na: operacije – npr. budžet troškova, izdatke kapitala – npr. budžet izdataka kapitala i tok novca – npr. budžet gotovine.

Temeljni instrument planiranja u mnogim organizacijama, jer “prisiljava” organizaciju da unaprijed učini numeričku kompilaciju očekivanog toka novca, troškova i prihoda, kapitalnih izdataka ili iskorištenosti radnih i mašinskih sati.


 

Finansijski izvještaji su izvještaji o finansijskom stanju i finansijskom prometu neke poslovne organizacije.

Daje informacije o stanju organizacije nazivamo bilans, a finansijske izvještaje koji nam daju informacije o finansijskom prometu nazivamo račun dobitka i gubitka te izvještaj o novčanom toku.

Dodatne informacije i objašnjenja nazivamo bilješke uz finansijske izvještaje.


 

 

 

 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Finansijsko računovodstvenim službenicima koji obavljaju i učestvuju u poslovima planiranja budžeta, poslovima definisanja dinamike budžetskih sredstava, poslovima finansijskog izvještavanja te svim zainteresovanim zaposlenicima koji direktno i/ili indirektno učestvuju u procesu planiranja finansijskih sredstava koja su bitna za realizaciju poslova iz nadležnosti sektora, odjela i slično.

 

– CILJEVI I SVRHA –

Upoznati se i bolje razumjeti obaveze svih zaposlenika organizacije prilikom planiranja budžetskih sredstava

Bolje razumijevanje i upoznavanje sa Instrukcijom br. 2 za budžetske korisnike

Prezentacija rada u sistemu BPMIS

Prikaz popunjavanja obrazaca nužnih za odobravanje budžetskih sredstava prema mjesečnoj dinamici (tabele)

Upoznavanje sa obrascima potrebnim za finansijske izvještaje

Upoznati se sa greškama koje se prave prilikom planiranja i izvještavanja

 

 

 

– SADRŽAJ –


PLANIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Zakonski okvir

Instrukcija broj 2 i njeni elementi

Budžetski kalendar

Linijski i programski budžet

Prihodi i rashodi

Obrazloženja uz Instrukciju broj 2

Korisničke upute za rad u BPMIS sistemu – prezentacija rada


 

BUDŽET INSTITUCIJA BiH

Instrukcija za sačinjavanje operativnih planova

Tabele operativnog plana – prezentacija rada

Obrazloženje uz operativni plan


 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI U INSTITUCIJAMA BiH

Zakonski i podzakonski okvir finansijskog izvještavanja

Finansijsko izvještavanje i svrha

Potrebne pripremne radnje prije finansijskog izvještavanja

Obrasci za finansijsko izvještavanje – polugodišnje izvještavanje


 

OKRUGLI STO

Zajednički rad i prezentacija praktičnog rada

Rješavanje problema i poteškoća u radu


 

PREDAVAČ –

 

Boris Sesar
dipl. oec – Smjer finansije i računovodstvo

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.


 

 

– MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE –

EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM I RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE KOD FINANSIJSKIH SLUŽBENIKA

PREDAVAČ –

 

 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

 

– RASPORED RADA –


15.07.2020.

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


16.07.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


17.07.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 


  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  


 

– KOTIZACIJA –

1 učesnik 350,00 KM

2 učesnika 325,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

U cijenu nije uključen PDV.

 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – Priručnik, prilozi, testovi i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije


 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se
+ PRIJAVNI OBRAZAC +

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju
+ ONLINE REGISTRACIJA +


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u renoviranom hotelu u Neumu “HOTEL SUNCE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 139,00 KM –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 93,00 KM –

Boravišna taxa 
po osobi/danu
– 2,34 KM –

 


– Napomene –

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:
Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 09.07.2020.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 


ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +