fbpx

SAVREMENE METODE UPRAVLJANJA I KONTROLISANJA STRESA

KANCELARIJSKO I ELEKTRONSKO POSLOVANJE
May 29, 2020
SPECIJALISTIČKI SEMINAR FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
June 5, 2020

SAVREMENE METODE UPRAVLJANJA I KONTROLISANJA STRESA

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM VJEŽBAMA I RADIONICAMA

 

 


 

UNAPREĐENJE RADNE EFIKASNOSTI I UČINKOVITOSTI KROZ SAVREMENE METODE UPRAVLJANJA I KONTROLISANJA STRESA U RADNOM OKRUŽENJU

Neum
15. – 17.07.2020.

HOTEL SUNCE

 


 
 
 
 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara
Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će zaposlenicima pomoći da unaprijede radnu efikasnost i nauče kako da kontrolišu stres na radnom mjestu

 

 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Zaposlenicima svih profila (članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke) i direktorima, menadžerima, HR menadžerima, konsultantima i rukovodiocima kompanija čiji posao zahtijeva ovladavanje vještinama podsticanja drugih u ostvarenju njihovih ličnih i profesionalnih ciljeva. 

Seminar je takođe pogodan za ostale profesionalce koji žele da unaprijede svoj rad sa klijentima i sistematizuju već postojeća znanja.

 

 

– CILJEVI I SVRHA –

Povećanje samosvijesti

Razvijanje lične odgovornosti

Usvajanje novih znanja i vještina

Ostvarenje ličnih i profesionalnih ciljeva

Postizanje održive promjene ponašanja

Osjećanje životnog zadovoljstva

Povećanje samoefikasnosti

Razvijanje osjećanja smisla i svrhe

Postizanje “bolje verzije sebe”

Sticanje vještina i znanja o učinkovitom upravljanju konfliktima

Savladati vještine snalaženja u neugodnim poslovnim situacijama

Otkriti svoj lični način rješavanja konflikta

 

 

– KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA –

Seminar ima za cilj unapređenje kvaliteta poslovanja organizacije, bilo da se radi o usklađivanju vrijednosti organizacije i vrijednosti pojedinca ili pružanju podrške u prevazilaženju prepreka koje stoje na putu prema uspješnom poslovanju.

Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije usmjerena je prema istraživanju rješenja koja će osigurati uspješno sprovođenje organizacijskih projekata i radnih zadataka.

Učesnik će nakon seminara moći da se usmjeri na izgradnju profesionalnih kompetencija i unapređenje vlastite poslovne efikasnosti, što će direktno uticati na razvoj sposobnosti konstruktivnijeg rješavanja zahtjevnih problemskih situacija na radnom mjestu.

Usvajanje metoda kako ostvariti kvalitetnu saradnju sa drugima i voditi uspješne razgovore sa zahtjevnim sagovornicima u konfliktnim situacijama.

Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.


 

– SADRŽAJ –


ALATI I TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA
GREŠKE U PROCJENJIVANJU LJUDI
ZDRAVE I NEZDRAVE EMOCIJE
RAZVOJ SAMOSVJESNOSTI
DONOŠENJE ODLUKA I PROAKTIVNOST U RJEŠAVANJU PROBLEMA
VAŽNOST EMPATIJE
ASERTIVNE VJEŠTINE
STRES I SUOČAVANJE SA STRESOM
MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA

 

PREDAVAČ –

 

Goran Ristić
dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom. Nosioc certifikovane i međunarodno priznate kvalifikacije za primjenu tehnika kognitivno-bihejvioralnog koučinga priznatog od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju ISCP (International Society for Coaching Psychology), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije. Posjeduje višegodišnje radno iskustva u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite gdje je radio na poslovima individualnog i grupnog savjetovanja i psihoterapije.


 

 

 

– RASPORED RADA –


15.07.2020.

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


16.07.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


17.07.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Seminar je visoko interaktivan, uz razvijanje saradničkog odnosa između predavača i učesnika.

Ciljevi seminara su usmjereni na proces iznošenja problematike sa kojom se učesnici susreću, zajedničku diskusiju i pronalaženje rješenja za konkretne situacije, kao i razmjenu iskustava.

Kroz praktične individualne i timske vježbe pomažemo učesnicima da razviju svoje kapacitete i uklone psihološke blokade koje stoje na putu ostvarenja poslovnih ciljeva i pune radne efikasnosti i učinkovitosti na radnom mjestu.

Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

 


  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  


 

– KOTIZACIJA –

1 učesnik 350,00 KM

2 učesnika 325,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

U cijenu nije uključen PDV.

 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – Priručnik, prilozi, testovi i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije


 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se
+ PRIJAVNI OBRAZAC +

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju
+ ONLINE REGISTRACIJA +


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u renoviranom hotelu u Neumu “HOTEL SUNCE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 139,00 KM –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 93,00 KM –

Boravišna taxa 
po osobi/danu
– 2,34 KM –

 


– Napomene –

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:
Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 09.07.2020.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 


ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +