fbpx

REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG (Novi Pravilnik) I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

REALIZOVAN INTERNI TRENING ZA ZAPOSLENIKE GOETHE – INSTITUTA BiH
February 16, 2020
REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE
March 2, 2020

REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG (Novi Pravilnik) I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

U periodu od 19. – 21.02.2020. godine na Vlašiću u hotelu BLANCA Resort & Spa uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE
Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH
Propisi i praksa u savremenom radnom okruženju
 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
e-Pisarnica e-Arhiva e-Pošta e-Potpis

 

Ciljevi koji su realizovani kroz interaktivno predavanje:

Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine

Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta uređena novim Pravilnikom

Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko – arhivskog poslovanja

Tumačenje i primjena  propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko – arhivskog poslovanja

Osnovne i pomoćne evidencije, vrste i način vođenja u kancelarijsko – arhivskom poslovanju

Akti upravnog postupka – pojam i evidencije

Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije

Službena elektronska komunikacija uz primjenu relevantnih propisa

Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-pisarnice (DMS) sa primjenom dobrih praksi

Upravni akti – pojam i vrste evidencija

Razlika između elektronskog i certificiranog elektronskog i potpisa

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

Predavač

Azemina Hujdur – Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive


 

 

U petak 21.02.2020. godine održan je VII MODUL koji je realizovao predavač Goran Ristić, dipl. psiholog sa sljedećim temama:

 

Sindrom profesionalnog izgaranja na radnom mjestu
Alati i tehnike za efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

Sljedeći seminar iz oblasti kancelarijskog poslovanja možete pogledati preko sljedećeg linka:
 

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

Osnovne karakteristike edukacije bile su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanom seminaru i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 

 Vaš KVENTUM Tim

 

Biti dobar u poslu jeste umjetnost koja najviše inspiriše druge.