fbpx

REALIZOVANI PRVI SEMINARI U 2020. GODINI IZ OBLASTI SAVREMENIH VJEŠTINA I UPRAVLJANJA RIZICIMA

PRINCIPI EMOCIONALNE REGULACIJE
February 3, 2020
REALIZOVAN INTERNI TRENING ZA ZAPOSLENIKE GOETHE – INSTITUTA BiH
February 16, 2020

REALIZOVANI PRVI SEMINARI U 2020. GODINI IZ OBLASTI SAVREMENIH VJEŠTINA I UPRAVLJANJA RIZICIMA

U periodu od 05. – 07.02.2020. godine u Baškoj Vodi (HR) u GRAND HOTEL SLAVIA uspješno realizovani trodnevni interaktivni seminari.

Prvi seminar odnosio se na primjenu poslovne psihologije u savremenom radnom okruženju sa temom:

 

SAVREMENA ZNANJA I VJEŠTINE U MODERNOM POSLOVANJU
IDENTIFIKOVANJE BLOKADA U PROCESU RADA
USMJERENOST NA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kroz seminar učesnici su imali priliku usvojiti i usavršiti znanja kako unapriediti kvalitetu poslovanja organizacija, bilo da se radi o usklađivanju vrijednosti organizacije i vrijednosti pojedinca ili pružanju podrške u prevazilaženju prepreka koje stoje na putu prema uspješnom poslovanju.

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije usmjerena je prema istraživanju rješenja koja će osigurati uspješno sprovođenje organizacijskih projekata i radnih zadataka.

Fokus seminara bio je na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje je kroz radionice i praktične primjere učesnicima omogućeno da usvoje osnovna i napredna znanja iz oblasti poslovne psihologije i istraže načine kako da ih primjene u radnom i privatnom okruženju.

Posebna pažnja bila je posvećena na izgradnju samosvijesti, sposobnosti prilagođavanja u radnom okruženju, identifikovanje blokada u procesu rada i izgradnji poslovnih vještina.

Program rada je bio baziran na metodologiji poslovne psihologije i metoda koučinga u oblasti rješavanja problema koje su usmjerene prema ostvarenju dugoročnih ciljeva organizacije, bilo da se radi o strateškom razvoju organizacije, razvoju liderskih vještina rukovodilaca ili poslovnih i ličnih vještina kod zaposlenih.

 

Predavači su bili

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Goran Ristić, dipl. psiholog

 


Drugi seminar odnosio se na upravljanje rizicima u organizaciji sa temom:

 

USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA U ORGANIZACIJI
PROCESI UVOĐENJA FUK-a
ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U INSTITUCIJAMA BiH

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

Ciljevi koji su realizovani kroz interativno predavanje, demonstraciju i praktične vježbe:

Definisanje obaveza i dužnosti koordinatora i članova radne grupe za FUK

Praktično popunjavanje obrazaca nužnih za uspostavljanje FUK-a

Pravilno uspostavljanje Strategije upravljanja rizicima

Razmatranje i detaljno značenje Akcijskog plana za uspostavljanje i razvoj FUK-a

Upoznavanje sa obrascima potrebnim za završni finansijski izvještaj

Način popunjavanje izjave o odgovornosti

 

Predavač je bio Boris Sesar, dipl. oec.


 

Osnovne karakteristike seminara bile su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanim seminarima i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 Vaš KVENTUM Tim

 

Biti dobar u poslu jeste umjetnost koja najviše inspiriše druge.