fbpx

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

PREKRŠAJNA I KRIVIČNA ODGOVORNOST U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
January 5, 2020
UPRAVLJANJE LIČNIM POTENCIJALIMA U ADMINISTRATIVNOM POSLOVANJU
January 5, 2020

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM VJEŽBAMA I DISKUSIJAMA

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU FBiH
ELEKTRONSKO POSLOVANJE I ARHIVA
RAČUNOVODSTVO U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU
FINANSIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE
 

Beograd

01. – 03.04.2020. 

HOTEL PALACE

 
 
 
 
 

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima.

Direktorima, menadžerima i rukovodiocima.

Administrativnim i finansijsko-računovodstvenim službenicima.

Sekretarima/cama, asistentima/cama i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske i finansijsko-računovodstvene poslove.

 

CILJEVI I SVRHA

Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Federacije BiH

Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom

Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-Pisarnice (DMS)

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta

Razlika između elektronskog i certificiranog elektronskog potpisa

Upoznavanje sa evidencijama u kancelarijsko-arhivskom poslovanju

Akti upravnog postupka – pojam i evidencije

Upisnik javnih nabavki – sadržaj i način popunjavanja

Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja

Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije

Pravilna upotreba i rukovanje pečatom i faksimilom

Vrste i zaštita poslovnih tajni

Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama

Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva

Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko- računovodstvene dokumentacije

Određivanje uzročno – posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva

Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama

Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama u fizičkom i elektronskom obliku

Minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na poslovanje organizacije

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 
 
 
 
Glavni cilj predstavlja  da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija, te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje kvalitete i produktivnosti u radu.

 

 
KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Tumačenje novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH sa primjenom od 01.01.2020. godine kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast.

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad. Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova.

Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvalitete i ubrzanje poslovnih procesa.

Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnom poštom. Upisi u evidencije u elektronskom obliku, pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

Upoznavanje i razumijevanje procesa Interne kontrole u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u jednoj organizaciji.

U najužem smislu pod pojmom interne kontrole smatra se ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja organizacije, zakonitosti poslovanja organizacije te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

Shvatanje važnosti Knjiga poslovne evidencije i knjigovodstva koje se koriste za evidenciju poslovnih transakcija u procesu knjigovodstva ili računovodstva.

 

 
SADRŽAJ
 
KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko-arhivskih i računovodstvenih poslova

Osnove kancelarijsko-arhivskog poslovanja i računovodstvenih poslova (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Akti upravnog postupka (definicija i postupanje), upisnik za javne nabavke

Prijem i postupanje sa dokumentacijom po javnim nabavkama i prijavama na oglase

Lista kategorija registraturne građe i određivanje rokova čuvanja

Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe

Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti

Elektronska pošta – primjena u praksi uz primjenu propisa

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS-a)


 
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole

Interna kontrola i komponente interne kontrole

Upravljanje poslovnim knjigama – granica između protokola i finansija i računovodstva

Računovodstvo i knjigovodstvo

Blagajničko računovodstvo – Elektronska blagajna

Računovodstvene knjige

Finansijsko planiranje i izvještavanje


 

OKRUGLI STO

Iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću

Zajednička diskusija

Pronalaženje rješenja za konkretne situacije

Iskustva i primjeri iz prakse


 

Predavanje

Praktične vježbe i radionice za svakog učesnika

Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih evidencija i računovodstvenih evidencija

Iskustva dobre prakse poslovanja iz oblasti kancelarijskog i finansijskog poslovanja

 

 
PREDAVAČI

 

Azemina Hujdur – Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive

Sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

Boris Sesar

dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.


 

 

 

RASPORED RADA

 

  01.04.2020.

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


02.04.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


03.04.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

METODOLOGIJA RADA
 

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću (okrugli sto), zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje.

Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 Prilagođavamo se grupi i pojedincu! 

 

 
KOTIZACIJA
 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 16.03.2020.

 

1 učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3 i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

 


Za prijave poslije 16.03.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi

370,00 KM


Oslobođeno plaćanje PDV-a.

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO
  • Učešće na seminaru
  • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
  • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
  • Materijal za pisanje
  • Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
  • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
  • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
  • Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Beogradu u “HOTEL PALACE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  –  66,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  –  50,00 €

Boravišna taksa uključena u cijenu.

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju. Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela, 1 vozilo za 24 h – 16,00 €.


Napomene:

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:

Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


 

Ukoliko Vam je potreban prevoz molimo Vas da nas prvo kontaktirate, radi provjere slobodnih mjesta.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 25.03.2020.

 

 
Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA