fbpx

UPRAVLJANJE RIZICIMA – FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

SAVREMENA ZNANJA I VJEŠTINE U MODERNOM POSLOVANJU
January 4, 2020
KANCELARIJSKO POSLOVANJE (Novi Pravilnik) – ELEKTRONSKO POSLOVANJE
January 4, 2020

UPRAVLJANJE RIZICIMA – FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR


USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA U ORGANIZACIJI

PROCESI UVOĐENJA FUK-a

&

ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U INSTITUCIJAMA BiH

 

Baška Voda

05. – 07.02.2020. 

GRAND HOTEL SLAVIA

 
 
 
 
 

 

Rizik je imanentan u svakoj poslovnoj aktivnosti, a upravljanje rizicima utiče na poslovni rezultat. Upravljanje rizicima nije samo sebi svrha već čini jednu od glavnih komponenti učinkovitog upravljanja organizacijom. Učinkovito upravljanje rizicima uvijek polazi od strategije odnosno ciljeva organizacije. Ovisno o željenom cilju utvrđuju se rizici koji mogu biti prepreka ostvarenju.

Svaka organizacija upravlja rizicima, ali ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne je upravo učinkovito upravljanje rizicima. Da bi upravljanje bilo učinkovito potrebno je analizirati poslovne procese te u svakom dijelu utvrditi rizike i predložiti metode ovladavanja rizicima.

Izvještaji o finansijskom stanju i finansijskom prometu poslovne organizacije predstavljaju finansijske izvještaje. Finansijski izvještaj koji daje informacije o stanju organizacije nazivamo bilans, a finansijske izvještaje koji nam daju informacije o finansijskom prometu nazivamo račun dobitka i gubitka te izvještaj o novčanom toku. Bilješke uz finansijske izvještaje pružaju nam dodatne informacije i objašnjenja.

 
SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima organizacijskih jedinica, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, načinom uspostavljanja i izazovima u uspostavljanju FUK-a, te načinom popunjavanja završnog / godišnjeg finansijskog izvještaja u institucijama BiH.

 

CILJEVI I SVRHA

Definisanje obaveza i dužnosti koordinatora i članova radne grupe za FUK

Praktično popunjavanje obrazaca nužnih za uspostavljanje FUK-a

Pravilno uspostavljanje Strategije upravljanja rizicima

Razmatranje i detaljno značenje Akcijskog plana za uspostavljanje i razvoj FUK-a

Upoznavanje sa obrascima potrebnim za završni finansijski izvještaj

Način popunjavanje izjave o odgovornosti

 
 
UVOD U TEMU

Za svaku organizaciju u toku izvršavanja poslova (na domaćem i/ili međunarodnom tržištu) postoji mogućnost nastupanja nepredvidivih događaja koji mogu direktno uticati na ostvarivanje očekivanih poslovnih rezultata. 

Rizik sa svojim štetnim posljedicama može onemogućiti uspješno poslovanje i negativno uticati na očekivane poslovne rezultate. Politika osiguranja od rizika, kod savremenih organizacija, predstavlja sastavni dio poslovne politike. Spoznaja rizika, uzroka njihovih pojava i posljedica koje prouzrokuju, bitan je uslov za sprečavanje mogućih šteta. Sprečavanje mogućih šteta se postiže odgovarajućim instrumentima i načinima odgovora na rizike.

Različiti autori različito definišu pojam rizika. Takođe postoji više različitih definicija rizika u zavisnosti sa kojeg aspekta se isti posmatraju. Jedno je zajedničko za sve definicije, a to je da:

Rizik predstavlja događaj koji može uticati na postizanje definisanog poslovnog cilja.

Za razliku od prošlih vremena, danas se rizik posmatra kao:

Odstupanja od željenog stanja koje može imati pozitivne i/ili negativne efekte na postizanje ciljeva.

 

Finansijski izvještaji ogledalo su poslovanja svake poslovne organizacije i nezamjenjiv su alat bez kojeg današnji ekonomsko – politički sistem ne bi bio ostvariv. Analizom finansijskih izvještaja možemo saznati puno toga o pojedinom poslovnom subjektu iako moramo biti svjesni činjenice da puno značajnih informacija može ostati prikriveno ili teško prepoznatljivo i u najdetaljnijim finansijskim izvještajima.

 

SADRŽAJ

I. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a

Uvod u FUK – teorija i praksa

 

pifc

definicija

djelokrug

svrha

osnovne karakteristike

 

Najčešći problemi prilikom uvođenja FUK-a

Važnost koordinacije svih organizacijskih jedinica

Primjena COSO okvira za procjenu i uspostavu internih kontrola

Godišnje izvješće o internim kontrolama (obrazac GI-IK)

Uspostavljanje i sprovođenje FUK-a u skladu sa propisima

Uputstva za izradu poslovnih procesa

 

popisi

mape

procjena rizika

registar rizika

 

Vježba i praktični prikaz popunjavanja obrazaca za FUK

 


II. ZAVRŠNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U INSTITUCIJAMA BiH

Zakonski i podzakonski okvir finansijskog izvještavanja

Finansijsko izvještavanje i svrha

Potrebne pripremne radnje prije finansijskog izvještavanja

Obrasci za finansijsko izvještavanje

 

PREDAVAČ

Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo.

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

RASPORED RADA

 

  05.02.2020.

09:30 – 16:00 srijeda


06.02.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


07.02.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

METODOLOGIJA RADA

 

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 Prilagođavamo se grupi i pojedincu! 
 Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara! 

 

KOTIZACIJA
 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 24.01.2020.

 

1 učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

 


Za prijave poslije 24.01.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi 370,00 KM


Oslobođeno plaćanje PDV-a.

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO
  • Učešće na seminaru
  • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
  • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
  • Materijal za pisanje
  • Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
  • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
  • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
  • Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi “GRAND HOTEL SLAVIA” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  –  63,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  –  43,00 €

Boravišna taxa po osobi/danu  –  1,35 €

 

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, parking i WI-FI uključeni u cijenu.

 


Napomene:

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:

Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Ukoliko Vam je potreban prevoz molimo Vas da nas prvo kontaktirate, radi provjere slobodnih mjesta.


 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 29.01.2020.

 

 
Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA