fbpx

SAVREMENA ZNANJA I VJEŠTINE U MODERNOM POSLOVANJU

USPJEŠNO REALIZOVANA INTERNA OBUKA ZA AGENCIJU ZA POLICIJSKU PODRŠKU BiH
December 19, 2019
UPRAVLJANJE RIZICIMA – FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
January 4, 2020

SAVREMENA ZNANJA I VJEŠTINE U MODERNOM POSLOVANJU

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA SAVREMENIM VJEŽBAMA I RADIONICAMA


SAVREMENA ZNANJA I VJEŠTINE U MODERNOM POSLOVANJU

IDENTIFIKOVANJE BLOKADA U PROCESU RADA

USMJERENOST NA RJEŠAVANJE PROBLEMA

 

Baška Voda

05. – 07.02.2020. 

GRAND HOTEL SLAVIA

 
 
 
 
 

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Zaposlenicima svih profila (članovima timova, sekretarima /cama, asistentima /cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke) i direktorima, menadžerima, HR menadžerima, konsultantima i rukovodiocima kompanija čiji posao zahtijeva ovladavanje vještinama podsticanja drugih u ostvarenju njihovih ličnih i profesionalnih ciljeva.

Seminar je takođe pogodan za ostale profesionalce koji žele da unaprijede svoj rad sa klijentima i sistematizuju već postojeća znanja.

 

  
CILJEVI I SVRHA

Usavršavanje poslovnih vještina radi povećanja produktivnosti na radnom mjestu

Unapređenje efikasnosti u poslovnoj interakciji kako bi se unaprijedio kvalitet poslovanja

Usvajanje metoda razvoja poslovnih i ličnih kompetencija na radnom mjestu

Prepoznavanje stilova emocionalnog reagovanja i ponašanja kod sebe i drugih u poslovnom okruženju

Otkrivanje ličnih potencijala za smisleniji i efikasniji poslovni i privatni život

Identifikovati probleme koji utiču na pravilno organizovanje vremena

Odrediti faktore koji utiču na odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza

Ovladati vještinama postavljanja ciljeva i određivanja rokova

Naučiti kako odrediti prioritete i napraviti raspored rada

Uklanjanje distrakcija prilikom rješavanja problema

Unapređenje poslovne i lične učinkovitosti i efikasnosti

Učenje o načinima efikasnog postavljanja prioriteta

Unapređenje ličnih performansi

Izgradnja prepoznatljivog stila komunikacije u radu

Unapređenje rada sa drugima

 
 
KORIST ZA ORGANIZACIJU

Seminar ima za cilj unapređenje kvaliteta poslovanja organizacije. Bilo da se radi o usklađivanju vrijednosti organizacije i vrijednosti pojedinca ili pružanju podrške u prevazilaženju prepreka koje stoje na putu prema uspješnom poslovanju. Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije usmjerena je prema istraživanju rješenja koja će osigurati uspješno sprovođenje organizacijskih projekata i radnih zadataka.

KORIST ZA UČESNIKA

Fokus seminara će biti na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje ćemo kroz radionice i praktične primjere učesnicima omogućiti da usvoje osnovna i napredna znanja iz oblasti poslovne psihologije i istraže načine kako da ih primjene u radnom i privatnom okruženju. Posebna pažnja će biti posvećena na izgradnju samosvijesti, sposobnost prilagođavanja u radnom okruženju, identifikovanje blokada u procesu rada i izgradnju poslovnih vještina.

 

SADRŽAJ

POSLOVNE VJEŠTINE I PROFESIONALNA ULOGA

Prednosti današnjeg kompetitivnog i dinamičnog poslovnog okruženja

Uticaj poslovnih vještina na razvoj ličnosti pojedinca

Vrijednosti, zrelost i promjene u radnom okruženju

Alati i tehnike brzog usvajanja i unapređenja poslovnih kompetencija

Unapređenje kvalitete u realizaciji radnih zadataka

 


NOVA VJEŠTINA – SPOSOBNOST PRILAGOĐAVANJA

Uvod u “Kvocijent prilagođavanja (AQ – adaptability quotient)”

Šta je i kako nam pomaže u poslu?

Alati i tehnike unapređenja AQ

 


SAMOSVIJEST

Radno okruženje i koraci prema samosvijesti

Identifikacija interpersonalnog stila

Uticaj na sebe – Linija osjetljivosti i lična kontrola

Opažanja i percepcija poslovnog okruženja

Šta da radimo sa emocijama u poslu?

Emocionalna inteligencija (EQ) u poslu

 


IDENTIFIKOVANJE BLOKADA U PROCESU RADA

Psihološke blokade

Emotivne blokade

Misaone blokade

Nedostatak vještina

 


USMJERENOST NA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zašto odgađamo?

A – B – C zadaci

Eisenhowerov princip – hitno/bitno

Postavljanje ciljeva – SMART

Organizacija radnog prostora

PREDAVAČI

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


Goran Ristić, dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom. Nosioc certifikovane i međunarodno priznate kvalifikacije za primjenu tehnika kognitivno-bihejvioralnog koučinga priznatog od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju ISCP (International Society for Coaching Psychology), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije. Posjeduje višegodišnje radno iskustva u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite gdje je radio na poslovima individualnog i grupnog savjetovanja i psihoterapije.

 

RASPORED RADA

 

  05.02.2020.

10:00 – 16:00 srijeda


06.02.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


07.02.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

METODOLOGIJA RADA

 

Program seminara baziran je na metodologiji poslovne psihologije i metoda koučinga u oblasti rješavanja problema koje su usmjerene prema ostvarenju dugoročnih ciljeva organizacije, bilo da se radi o strateškom razvoju organizacije, razvoju liderskih vještina rukovodilaca ili poslovnih i ličnih vještina kod zaposlenih.

Metodologija rada je bazirana na razvojnom programu koji je namjenjen kompanijama i organizacijama koje prepoznaju važnost ulaganja u razvoj zaposlenih i koje žele da kroz podsticanje zadovoljstva zaposlenih utiču na njihovu produktivnost pa samim tim i porast kompanijskog profita i poboljšanje organizacijske kulture.

 

 Prilagođavamo se grupi i pojedincu! 
 Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara! 

 

KOTIZACIJA
 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 24.01.2020.

 

1 učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

 


Za prijave poslije 24.01.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi 370,00 KM


Oslobođeno plaćanje PDV-a.

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO
  • Učešće na seminaru
  • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
  • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
  • Materijal za pisanje
  • Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
  • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
  • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
  • Dodatna pomoć nakon edukacije
 
 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi “GRAND HOTEL SLAVIA” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  –  63,00€

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  –  43,00€

Boravišna taxa po osobi/danu  –  1,35€

 

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, parking i WI-FI uključeni u cijenu.

 


Napomene:

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:

Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Ukoliko Vam je potreban prevoz molimo Vas da nas prvo kontaktirate, radi provjere slobodnih mjesta.


 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 29.01.2020.

 

 
Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA