fbpx

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR – NABAVKE PUTEM EBRD, EIB i WB – PRAVILNA PRIMJENA U PRAKSI – RADIONICE I DISKUSIJE

POVEĆANJE LIČNE ODGOVORNOSTI U RADU I RAZVIJANJE TOLERANCIJE NA FRUSTRACIJE NA RADNOM MJESTU
January 4, 2020
RADIONICA ZA USPJEŠAN I UVJERLJIV JAVNI NASTUP
January 4, 2020

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR – NABAVKE PUTEM EBRD, EIB i WB – PRAVILNA PRIMJENA U PRAKSI – RADIONICE I DISKUSIJE

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA I DISKUSIJAMA


REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EBRD, EIB i WB

 

PLANIRANJE, PROVOĐENJE NABAVKE, UGOVARANJE I KONTROLA REALIZACIJE    

PRAVILNA PRIMJENA U PRAKSI I RJEŠAVANJE PROBLEMA

PRAKTIČNE RADIONICE I DISKUSIJE

 

Beograd

04. – 06.03.2020. 

HOTEL PALACE

 
 
 
 
 

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa, kao i stručnim licima ponuđača koji učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija (IFIs):

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropske investicijske banke (EIB)

Svjetske banke (WB)

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

 

CILJEVI I SVRHA

Pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN/Direktivama EU i Svjetske banke

Detaljno upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFIs

Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFIs

Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“

Usvajanje znanja i vještina za upravljanje ugovorima u praksi

Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 
 
KORIST ZA ORGANIZACIJU

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu.

Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFIs. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije.

Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima.

KORIST ZA UČESNIKA

Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija.

Predavači će prezentirati studije slučaja i radionice te kroz konkretne primjere iz ličnog iskustva i interaktivni pristup i diskusiju, omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.

 

SADRŽAJ

I. CIKLUS NABAVKE PO DOMAĆEM ZAKONU/DIREKTIVAMA EU I SVJETSKE BANKE- KOMPARATIVNI PRIKAZ

Uvod:

Direktive EU o javnim nabavkama- svrha, struktura i osnovne značajke

Odnos Direktiva EU i domaćih zakona o javnim nabavkama

Misija Svjetske banke i prikaz pravila nabavke

Komparativni prikaz ciklusa nabavke po domaćem zakonu/Direktivama EU i ciklusa nabavke Svjetske banke

 

Studija slučaja i praktična radionica


 

II. POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a, EIB-a i WB-a

Uvod:

Misija međunarodnih finansijskih institucija

Projektni ciklus

Due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum

Procjena troškova i izrada plana nabavki

Politike i pravila nabavki (PP&R) / Vodič za nabavke (Guide to Procurement)


 

Nabavka konsultantskih usluga

Generalna obavijest o nabavci – GPN

Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista

Zahtjev za ponudu (Request for proposal) – tipična struktura

Standardni tipovi konsultantskih ugovora

 

Studije slučaja i praktična radionica

 


 

Nabavka radova i roba

Osnovni principi nabavki radova i roba

 

Two-stage postupak:

Izbor “two-stage“ tenderskog postupka

First Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

Sastanak za pojašnjenje ponude

Second Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda

Evaluacija ponuda i priprema izvještaja

Dodjela ugovora

 

Two-envelope postupak:

Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka

Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda

Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja

Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda

Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja

Dodjela ugovora

 

Studije slučaja i praktična radionica

PREDAVAČI

Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH. Trener trenera javnih nabavki ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN. Primarno se bavi izradom zakona i podzakonskih akata, transpozicijom legislative EU, monitoringom javnih nabavki, poboljšanjem sistema nabavki u oblasti odbrane i logistike, prevencijom korupcije i implementacijom međunarodnih projekata. Bio je predsjedavajući stručnog tijela (radne grupe) Vijeća ministara BiH za izradu ZIDZJN koji bi trebao reformirati sistem javnih nabavki u BiH. Part-time konsultant i trener za javne nabavke. Održao preko 100 seminara i radionica za više konsultantskih kuća i BH vladu koje su pokrivale skoro sve aspekte nabavki. Izlagač na više međunarodnih konferencija i autor i koautor 7 knjiga i niza stručnih članaka. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).


 

Davor Vučković, dipl.ing.građ., IMPPM, Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” – Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a. Iskustvo takođe posjeduje i na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput Prnjavor-Doboj.


 

Tarik Duraković, dipl.ing.građ., IMPPM, JP Autoceste FBiH

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Služba za nabavke po međunarodnim procedurama. Na poziciji višeg stručnog saradnika za pripremu i realizaciju projekata. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a, KfW-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). 

 

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti.

Primjena tehnika poslovne psihologije usmjerena je prema istraživanju rješenja koja će osigurati uspješno sprovođenje organizacijskih projekata i radnih zadataka.

 

I. SAMOSVIJEST

Radno okruženje i koraci prema samosvjesti

II. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Važnost i tehnike razvoja

PREDAVAČ

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog, KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

 

RASPORED RADA

 

  04.03.2020.

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


05.03.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


06.03.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

METODOLOGIJA RADA
 

Seminar će se sastojati od dvije komponente:

teorijskog dijela i praktičnog dijela

Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

Praktični dio sastojati će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Kroz radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 Prilagođavamo se grupi i pojedincu! 

 

KOTIZACIJA
 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 11.02.2020.

 

1 učesnik 350,00 KM  ( 179,00 € )

2 učesnika 320,00 KM  ( 164,00 € ) – po učesniku

3 i više učesnika 277,00 KM  ( 142,00 € ) – po učesniku

 


Za prijave poslije 11.02.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi

400,00 KM ( 205,00 € )


Oslobođeno plaćanje PDV-a.

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO
  • Učešće na seminaru
  • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
  • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
  • Materijal za pisanje
  • Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
  • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
  • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
  • Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Beogradu u “HOTEL PALACE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  –  66,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  –  56,00 €

Boravišna taksa uključena u cijenu.

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju. Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela, 1 vozilo za 24 h – 16,00 €.


Napomene:

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:

Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 26.02.2020.

 

 
Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA