fbpx

KANCELARIJSKO POSLOVANJE (Novi Pravilnik) – ELEKTRONSKO POSLOVANJE

UPRAVLJANJE RIZICIMA – FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
January 4, 2020
POVEĆANJE LIČNE ODGOVORNOSTI U RADU I RAZVIJANJE TOLERANCIJE NA FRUSTRACIJE NA RADNOM MJESTU
January 4, 2020

KANCELARIJSKO POSLOVANJE (Novi Pravilnik) – ELEKTRONSKO POSLOVANJE

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR


KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH

Propisi i praksa u savremenom radnom okruženju

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

e-Pisarnica     e-Arhiva     e-Pošta     e-Potpis

 

Vlašić

 19. – 21.02.2020.

HOTEL BLANCA Resort & Spa

 
 
 
 
 

 

 

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH sa primjenom od 01.01.2020. godine uređuje kancelarijsko poslovanje u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti i njihovim stručnim i drugim službama i tijelima, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i drugim pravnim licima javnog karaktera.

 
SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima /cama, asistentima /cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

CILJEVI I SVRHA

Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine

Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta uređena novim Pravilnikom

Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko – arhivskog poslovanja

Tumačenje i primjena  propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko – arhivskog poslovanja

Osnovne i pomoćne evidencije, vrste i način vođenja u kancelarijsko – arhivskom poslovanju

Akti upravnog postupka – pojam i evidencije

Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije

Službena elektronska komunikacija uz primjenu relevantnih propisa

Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-pisarnice (DMS) sa primjenom dobrih praksi

Upravni akti – pojam i vrste evidencija

Razlika između elektronskog i certificiranog elektronskog i potpisa

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 
 
KORIST ZA ORGANIZACIJU

Tumačenje novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH sa primjenom od 01.01.2020. godine kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast. Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora  odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad. Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova. Bez obavljanja kancelarijskih poslova ne mogu izvršiti svoje osnovne zadatke i poslove za koje su osnovane i zbog kojih postoje. Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvalitete i ubrzanje poslovnih procesa.

KORIST ZA UČESNIKA

Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse. Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti. Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija. Arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

 


SADRŽAJ I RASPORED RADA

19.02.2020.

Srijeda 09:30 – 16:00

Registracija učesnika

 

I. KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijsko – arhivskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Lista kategorija registraturne građe, sačinjavanje i primjena

Uništavanje registraturne građe

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga – svrha i značaj

 

20.02.2020.

Četvrtak 09:30 – 16:00

 

II. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

e-Pisarnica – upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Arhiva – pohrana i čuvanje

e-Pošta – službena komunikacija sa dokaznom valjanošću dokumenta

e-Potpis – elektronski i cetrificirani elektronski potpis (primjena)

Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS-a)

PREDAVAČ

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 

21.02.2020.

Petak 09:00 – 11:00

 

Sindrom profesionalnog izgaranja na radnom mjestu

Alati i tehnike za efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom. Nosioc certifikovane i međunarodno priznate kvalifikacije za primjenu tehnika kognitivno-bihejvioralnog koučinga priznatog od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju ISCP (International Society for Coaching Psychology), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije. Posjeduje višegodišnje radno iskustva u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite gdje je radio na poslovima individualnog i grupnog savjetovanja i psihoterapije.


 

METODOLOGIJA RADA

 

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 

 Prilagođavamo se grupi i pojedincu! 
 Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara! 

 

KOTIZACIJA
 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 04.02.2020.

 

1 učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

 


Za prijave poslije 04.02.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi 370,00 KM


U cijenu nije uključen PDV.

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO
  • Učešće na seminaru
  • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj  formi
  • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
  • Materijal za pisanje
  • Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
  • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
  • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
  • Dodatna pomoć nakon edukacije

 


 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem e-maila na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH “HOTEL BLANCA Resort & Spa”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

  1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu – 135,00 KM

  1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu – 120,00 KM

  Boravišna taxa po osobi/danu – 3,51 KM

 

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, parking i WI-FI uključeni u cijenu.

 


Napomene:

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 

PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU:

Predračuna

ili

Po fakturi nakon izvršene usluge


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 12.02.2020.

 

 
Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA