fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI U PRAKSI

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI NAPREDNOG UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM
December 1, 2019
USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI KANCELARIJSKO-FINANSIJSKO POSLOVANJE & UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU
December 14, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI U PRAKSI

Na Vlašiću (HOTEL BLANCA Resort & Spa) u periodu 04. – 06.12.2019. godine uspješno realizovan seminar:

 

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

RADIONICE, VJEŽBE I PRAKTIČNI PRIMJERI

DISKUSIJE, DEBATE I RAZMJENA ISKUSTAVA

 

 

Seminar je bio namijenjen predstavnicima ugovornih organa i privrednih subjekata koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki. Teme su bile od koristi osobama koje su na direktan ili indirektan način uključene u javne nabavke, faze pripreme za nabavku/planiranje, pripremu TD, realizaciju ugovora, pripremu ponuda, osobama koje odgovaraju na zahtjeve iz TD, te za sve učesnike uključene u proceduru provođenja postupka javne nabavke.

 

Teme koje su realizovani kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad:

 

PRIPREMA ZA JAVNU NABAVKU, PLANIRANJE, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, CIKLUS NABAVKE I DIJAGRAM TOKA NABAVKE

 

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE, OTVORENI POSTUPAK, KONKURENTSKI ZAHTJEV, KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA: NAJNIŽA CIJENA I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

 

PRIPREMA PONUDE (KAKO ODGOVORITI ZAHTJEVIMA IZ TD)

 

PRIJEM, PREGLED I OCJENA PONUDA, ODLUKA O IZBORU/PONIŠTENJU

 

E-AUKCIJA (UMANJENJE POZICIJA NAKON E-AUKCIJE, STAV AJN BiH, PRAKTIČAN PRIMJER)

 

PRAVNA ZAŠTITA, SUSPENZIVNO DEJSTVO ŽALBE, PRIMJERI OBRAZACA I AKATA

 

REALIZACIJA UGOVORA

 

Predavač za navedene teme bio je gospodin Bojan Ždrale, dipl. oec. – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 

 

U petak 06.12.2019. godine održan je VII MODUL koji je realizovao predavač Goran Ristić, dipl. psiholog (Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom) sa sljedećim temama: 

Sindrom profesionalnog izgaranja na radnom mjestu

Alati i tehnike za efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

 

Osnovne karakteristike seminara bile su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 

 VAŠ KVENTUM TIM