fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI NAPREDNOG UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI UPRAVLJANJE VREMENOM & UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a
November 26, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI U PRAKSI
December 6, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI NAPREDNOG UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM

U Beogradu (HOTEL PALACE) u periodu 27. – 29.11.2019. godine uspješno realizovan seminar:

 

NAPREDNO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

EFIKASAN, BLAGOVREMEN I ZAŠTIĆEN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA

Arhiva – Poslovna tajna – Zaštita

Pečat – Faksimil

DMS 

Elektronski potpis

NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FBiH možete preuzeti sa sljedećeg LINK-a

 

 

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske poslove.

 

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

Upoznavanje sa kancelarijskim i arhivskim poslovanjem u pisanom i elektronskom obliku

Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko-arhivskog poslovanja

Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja

Upoznavanje sa  evidencijama u kancelarijsko – arhivskom poslovanju

Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima i upisnicima upravnog postupka

Praktično popunjavanje upisnika za javne nabavke

Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije

Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja

Upoznavanje sa vrstama i načinima zaštite tajni, evidencijama klasifikovanih dokumenata

Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila, ovlaštenja za čuvanje i upotrebu

Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice (DMS)

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

Predavač na seminaru bila je Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive

 

 

U petak 29.11.2019. godine održan je VII MODUL koji je realizovao predavač Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog sa sljedećim temama:

Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)

Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu 

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava.

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM