fbpx

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI UPRAVLJANJE VREMENOM & UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

USPJEŠNO REALIZOVANA qAcademy RADIONICA u SARADNJI sa qLife
November 25, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI NAPREDNOG UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM
December 1, 2019

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI UPRAVLJANJE VREMENOM & UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

Na Zlatiboru (HOTEL OLIMP) u periodu 20. – 22.11.2019 godine uspješno realizovani trodnevni seminari:

 

 

UPRAVLJANJE VREMENOM I KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA NA RADNOM MJESTU

 

Aktivnim učešćem na predavanju i vježbama, učesnici su imali priliku da nauče kako da upravljaju vremenom i kako da na kreativan način pristupe rješavanju problema, te da ovladaju praktičnim poslovnim vještinama  i tako povećaju učinkovitost i produktivnost na radnom mjestu.

 

Spoznaja vlastitih nedostataka i problema koji utiču na pravilno organizovanje vremena, odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza.

 

Na individualnom nivou učesnici su savladali kako da određuju prioritete, planiraju vrijeme, te kako da  identifikuju i promijene svoje loše navike koje ih sprečavaju da ostvare maksimalnu učinkovitost na radnom mjestu i povećaju radnu efikasnost.

 

Učesnici će primjenom principa upravljanja vremenom i kreativnog rješavanja problema unaprijedili vještine kako da sa što manje stresa unaprijede kvalitet rada.

 

 

“Najvažnije stvari u mom životu nemaju cijenu i ne mogu se platiti. Stvarno je jasno da je najvrjedniji resurs koji svako od nas posjeduje tokom života ustvari vrijeme.”

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Goran Ristić, dipl. psiholog

 


 

 

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

Učesnici su upoznati sa:

načinom uspostavljanja FUK-a (obaveze i izazovi)

finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva

sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)

načinom upravljanja rizicima (registar rizika)

računovodstvenim načelom nastanka događaja

računovodstvenim knjigama i knjigovodstvenim ispravama

 

 

Definicija FUK

“Sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac organizacije. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi organizacije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način“.

 

 Predavač na seminaru bio je gospodin Boris Sesar, dipl. oec.

 


 

Seminari su bili visoko interaktivni, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanim seminarima.

 

 VAŠ KVENTUM TIM