fbpx

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI, KANCELARIJSKOG POSLOVANJA I FINANSIJA / RAČUNOVODSTVA

USPJEŠNO REALIZOVANA OBUKA KOMANDNO-ŠTABNA VJEŽBA Neum 2019.
October 17, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN TRODNEVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
November 3, 2019

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI, KANCELARIJSKOG POSLOVANJA I FINANSIJA / RAČUNOVODSTVA

[box type=”info”]

U Baškoj Vodi u periodu od 23. do 25.10.2019. po prvi put spojili smo kroz tri seminara tri glavne oblasti svake organizacije sa ciljem unapređenja kvalitete poslovanja i rješavanja konkretnih problema organizacija i zaposlenika sa kojim se susreću svakodnevno iz navedenih oblasti.

[/box]

 

[box type=”bio”]

Na seminarima su učestvovali učesnici iz javnog i privatnog sektora tri države:

I. Bosne i Hercegovine

II. Hrvatske

III. Crne Gore

[/box]

 

Seminari su bili visoko interaktivni, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 

I. INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

HOTEL HORIZONT

Predavači:

  1. Đenan Salčin, dipl. oec. Direktor, AJN BiH
  2. Josip Jakovac, dipl. iur.  IMPPM, AJN BiH
  3. Bojan Ždrale, dipl. oec. Ovlašteni predavač AJN BiH
  4. Ostoja Kremenović, prof.dr. Bivši predsjednik i član Ureda za razmatranje žalbi AJN BiH
  5. Milica Pranjić, dipl. iur. Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH
  6. Fuad Kozadra, dipl. oec. Ovlašteni predavač AJN BiH
  7. Tarik Rahić, dr. sci.  Ovlašteni predavač AJN BiH

Kroz interaktivno predavanje i diskusije realizovane su sljedeće teme:

Aktuelne i buduće teme u sistemu javnih nabavki BiH

Istraživanje tržišta javnih nabavki

Pravilnik, planovi i elektronski potpis

Šta nas očekuje u narednom periodu vezano za E-ponudu?

Prekršajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavki

Priprema tenderske dokumentacije i evaluacija ponuda

E-aukcija

Sudska zaštita u postupcima javnih nabavki

Izmjene i dopune Zakona i aktuelna sudska praksa

Žalbena procedura u javnim nabavkama

Efikasnost u realizaciji postupaka javnih nabavki

Provođenje pregovaračkog postupka

Realizacija zaključenih ugovora o javnoj nabavci

Utisci učesnika


“Naši utisci sa seminara su pozitivni, jer pored predavanja po temama, bio je zajednički interaktivni rad između predavača i nas učesnika seminara, gdje su razmjenjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja. Pored kvalitetnog predavanja predavača, izbora tema, dobroj organizaciji, seminar je protekao u pozitivnoj prijateljskoj atmosferi.”

Škondrić Ljubica, Starčević Mirko i Topić Dragan
JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PRIJEDOR


“Utisci sa seminara su izuzetni. Seminar je jasan, koristan, zanimljiv, koncizan i stručno organizovan. Teme su interesantne i detaljno potkrepljene materijalom, organizacija odlična, a predavači stručni, jasni i profesionalani. Sveukupno veoma korisno i zanimljivo. Sve pohvale.”

Zorica Mumović
UPRAVA BiH ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA 


“Sa zadovoljstvom želim istaći da je organizacija, profesionalizam, predavači, kao i tematske cjeline koje su obrađene na  “INTERAKTIVNOM SEMINARU IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI“ koji je održan u Baškoj Vodi od 23-25.10.2019. godine, na najvišem nivou. Imala sam priliku učestvovati na seminaru u organizaciji Kventum i u Beogradu, koji je bio održan u martu ove godine, gdje sam takođe stekla dojam da odlično radite ovaj posao, da uvažavate kako predavače, tako i sve učesnike seminara. Želim da i u narednom periodu nastavite sa dobrom organizacijom edukacija, da održite taj visok nivo profesionalizma koji ste uspostavili. Sa zadovoljstvom ću preporučiti kolegama iz Instutucije u kojoj radim, ali i ostalima, da se prijave i uzmu učešće na nekim od narednih seminara koje organizujete.”

Tanja Aleksić
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH


 

II. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
PRIMJENA I PRAKSA DMS SISTEMA
PROPISI – ALATI – PRAKSA

GRAND HOTEL SLAVIA

Predavač

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 

Kroz interaktivno predavanje i diskusije realizovane su sljedeće teme:

Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko-arhivskih poslova

Osnove kancelarijsko-arhivskog poslovanja

Akti upravnog postupka i upisnik za javne nabavke

Prijem i postupanje sa dokumentacijom  po javnim nabavkama i prijavama na oglase

Lista kategorija registraturne građe, određivanje rokova čuvanja

Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe

Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti

Elektronska pošta – primjena u praksi uz primjenu propisa

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata E-pisarnice (DMS-a)

Utisci učesnika


“Prvenstveno bih željela da Vam se zahvalim na izuzetno dobroj organizaciji seminara, stručnosti predavača te i izabranim temama, a svakako i na odabiru ambijenta gdje je seminar održan. Nadam se da ćemo i ubuduće surađivati na ovaj način, na obostrano zadovoljstvo.”

Zlatka Salihagić
IDDEEA – AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH


“Ovom prilikom zelim istaći da mi je bilo zadovoljstvo učestvovati na seminaru: “Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – primjena i praksa DMS sistema – propisi – alati – praksa“, i  sarađivati sa vama. Pored toga, kurs je za mene predstavljao novo i korisno iskustvo i po mom mišljenju bio je i vrlo kvalitetan forum gdje su se mogle čuti vrlo korisne diskusije i razmijeniti iskustva po pitanju svakodnevnog praktičnog rada u domenu kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Za kraj, istakla bih da je kurs bio dobro organiziran, te da sam imala priliku unaprijediti svoje znanje iz predmetne oblasti, te da sam usvojila nova znanja tokom teorijskog dijela kursa i interakcije sa predavačima i drugim učesnicima.”

Maida Briga 
MINISTARSTVO ODBRANE BiH


 

III. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Izgradnja i jačanje znanja u području planiranja, provođenja, realizacije i kontrole finansijsko – računovodstvenih poslova

GRAND HOTEL SLAVIA

Predavač

Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

Kroz interaktivno predavanje i diskusije realizovane su sljedeće teme:

Pojam, funkcije i ciljevi interne kontrole u finansijama i računovodstvu

Interna kontrola i njene komponente

Metodološki okvir za provođenje Finansijskog upravljanja i kontrole

Poslovni procesi u finansijama i računovodstvu

Kontroling

Procesi u finansijama i računovodstvu

Finansijsko izvještavanje i svrha

Obrasci za finansijsko izvještavanje

Upravljanje finansijama i računovodstvom

Utisci učesnika


“Prisustvovala sam seminaru  “Finansije i računovodstvo-izgradnja i jačanje znanja u području planiranja, provođenja, realizacije i kontrole finansijsko-računovodstveniih poslova“ od 23. – 25.10.2019. sa kojim sam baš oduševljena. Moram odmah na početku spomenuti organizatore koji su se zaista potrudili za smještaj koji je bio baš onako domaćinski, komotan i ugodan. Što se tiče predavanja i predavača moram posebno istaći od samog početka upoznavanja vladala je opuštenost u komunikaciji i vrlo profesionalna edukacija. Razmjena mišljenja i razgovori koji su vladali sa kolegama koji rade isti ili sličan posao za koji smo direktno ili indirektno vezani, podstakne u čovjeku elan i volju da se što šta u organizaciji može promjeniti i više postići, odnosno, brže doći do cilja sa što manje rizika. A rizici u svakoj instituciji su vrlo vrlo bitni i na njih se treba obratiti velika pažnja. Timskim radom, razgovorom i edukacijom ih možemo izbjeći odnosno svesti na minimum. Zato su ovakvi seminari jako neophodni, jer donose jasniju sliku prilkom obavljanja ne samo vlastitog posla nego i poslova koji su vezani za cjelokupno povećanje učinka rada. Zato se iskreno zahvaljujem što sam bila sudionik ovog tima, seminara i nadam se skorašnjem susretu uz još veći elan i borbom ka većem znanju.”

Hajrija Čolić
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO


“Ovom prilikom se zahvaljujemo na dobroj organizaciji seminara. Utisci su izuzetno pozitivni, modul kojem smo  prisustvovali dobro  je pripremljen, uz interaktivni rad svih učesnika posebno interesantna tema, predavač stručan i profesionalan.”

Munevera Čučić, Hana Žujo-Serdarević i Ines Tukić
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO


 

U petak 25.10.2019. održan je zajednički modul za sve učesnike sa sva tri seminara

  1. JAVNE NABAVKE
  2. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
  3. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Glavni cilj povezivanja učesnika i predavača sa tri seminara  bio je da se donesu određeni zaključci i preporuke za unapređenje sistema organizacija kroz tri usko povezane oblasti, koje predstavljaju osnovu uspješnosti rada svake organizacije, kao i da se predstave učesnicima aktuelnosti i novosti koje nas očekuju u narednom periodu od elektronskog potpisa do elektronske ponude.

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminarima, kao i predavačima na profesionalno i kvalitetno realizovanim seminarima.

 

 VAŠ KVENTUM TIM