fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN TRODNEVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI, KANCELARIJSKOG POSLOVANJA I FINANSIJA / RAČUNOVODSTVA
November 3, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA NA RADNOM MJESTU
November 3, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN TRODNEVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

U Dubrovniku (GRAND HOTEL PARK) u periodu 30.10. – 01.11.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

 

 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE

 

 

Seminar je bio namijenjen voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz disciplinske odgovornosti, postupanja po zahtjevu za pristup informacijama, kao i privrednim subjektima koji aktivno učestvuju na tržištu, organima uprave kao donosiocima akata kojima se može ograničiti konkurencija.

 

 

 

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovane su sljedeće teme:

 

UPRAVNI POSTUPAK

Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi

Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi

 

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke

Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima

Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca

Obaveznost presuda

 

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere

Opšta pravila disciplinskog postupka

Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje prijave

Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka

Imenovanje članova disciplinske komisije

Javna rasprava

Izuzeća člana disciplinske komisije i vrste odluka disciplinske komisije

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Sloboda pristupa informacijama i njen značaj

Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama

Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa

Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost

Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku

Upravni spor

 

PRAVO KONKURENCIJE

Legislativa

Tijelo za provođenje zaštite tržišne konkurencije

Pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije

Pokretanje i provođenje postupka

Odluke i sudska zaštita

Upravni spor

Predavač na seminaru bila je Milica Pranjić, dipl.pravnik. Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

 

U petak 01.11.2019. godine održan je VII MODUL koji je realizovao predavač Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog sa sljedećim temama:

Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)

Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM