fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA NA RADNOM MJESTU

USPJEŠNO REALIZOVAN TRODNEVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
November 3, 2019
AKTIVNO UPRAVLJANJE STRESOM SA CILJEM UNAPREĐENJA SAMOEFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI NA RADNOM MJESTU
November 11, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA NA RADNOM MJESTU

Na Zlatiboru (HOTEL OLIMP) u periodu 30.10. – 01.11.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

 

KONFLIKT MENADŽMENT 
SAVREMENE POSLOVNE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU

 

Na seminaru su učestvovali učesnici iz:

I. Bosne i Hercegovine

II. Republike Sjeverne Makedonije

 

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

 

 

Kroz interaktivno predavanje, vježbe, radionice, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 

Prepoznavanje vrsta i nivoa konflikta radi boljeg uvida u vlastiti odnos prema konfliktima

Saznati šta uzrokuje konflikte u organizacijama i na nivou pojedinaca

Uvidjeti posljedice konflikta i spoznati od čega zavise

Sticanje vještina i znanja o učinkovitom upravljanju konfliktima

Savladati vještine snalaženja u neugodnim poslovnim situacijama

Otkriti svoj lični način rješavanja konflikta

Uvidjeti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta

Naučiti pravilno koristiti strategije i tehnike razrješavanja konflikta

Primjeniti naučene metode i pomoći drugima da razriješe svoje konflikte

Upoznati se sa tehnikama medijacije potrebnih za obavljanje uloge rukovodioca

Predavač na seminaru bio je gospodin Goran Ristić, dipl. psiholog

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 
Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i da se mnogo efikasnije snalaze u problemskim i zahtjevnim situacijama.

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM