fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR POVEĆANJE RADNE UČINKOVITOSTI I EFIKASNOSTI NA RADNOM MJESTU

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA U NABAVKAMA
October 6, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI TIMSKOG RADA
October 15, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR POVEĆANJE RADNE UČINKOVITOSTI I EFIKASNOSTI NA RADNOM MJESTU

U Baškoj Vodi (GRAND HOTEL SLAVIA) u periodu 02. – 04.10.2019. godine uspješno realizovan seminar:

 

POVEĆANJE RADNE UČINKOVITOSTI I EFIKASNOSTI NA RADNOM MJESTU

 PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE U ADMINISTRACIJI

 KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

 UPRAVLJANJE VREMENOM

 

 

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

 

 

Kroz interaktivno predavanje, vježbe, radionice, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 • Određivanje prepreka u uspješnom upravljanju vremenom
 • Identifikovati probleme koji utiču na pravilno organizovanje vremena
 • Odrediti faktore koji utiču na odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza
 • Ovladati vještinama postavljanja ciljeva i određivanja rokova
 • Naučiti kako odrediti prioritete i napraviti raspored rada
 • Povećanje vlastite organizovanosti
 • Prevladavanje odlaganja poslovnih obaveza
 • Uklanjanje distrakcija prilikom rješavanja problema
 • Unapređenje poslovne i lične učinkovitosti i efikasnosti
 • Učenje o načinima efikasnog postavljanja prioriteta
 • Uspostavljanje ravnoteže između profesionalnih i ličnih životnih ciljeva
 • Organizovanje svojih dnevnih zadataka radi postizanja dugoročnih ciljeva
 • Naučiti kako organizovati svoj prostor u kancelariji

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Goran Ristić, dipl. psiholog

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i da se mnogo efikasnije snalaze u problemskim i zahtjevnim situacijama.

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM