fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN PRAKTIČNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a
September 11, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZGRADNJA I JAČANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA
September 24, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN PRAKTIČNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

U Neumu (HOTEL SUNCE) u periodu 11. – 13.09.2019. godine uspješno realizovan trodnevni praktični seminar iz oblasti javnih nabavki

 

Teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad:

  • Priprema za javnu nabavku, planiranje, istraživanje tržišta, ciklus nabavke i dijagram toka nabavke
  • Priprema tenderske dokumentacije, otvoreni postupak, konkurentski zahtjev, kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
  • Priprema ponude (kako odgovoriti zahtjevima iz td)
  • Prijem, pregled i ocjena ponuda, odluka o izboru/poništenju
  • E-aukcija (umanjenje pozicija nakon E-aukcije, stav AJN BiH, praktičan primjer)
  • Pravna zaštita, suspenzivno dejstvo žalbe, primjeri obrazaca i akata
  • Realizacija ugovora

 

 

Seminar je bio namijenjen predstavnicima ugovornih organa i privrednih subjekata koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki. 

 

Svi učesnici seminara su imali višestruke koristi od sticanja novih znanja, diskusije sa svim prisutnim, te analiza i pronalazak optimalnog rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina, efikasnijeg djelovanja u budućem radu, itd. Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika će u budućnosti moći razmijeniti iskustva, te lakše prevazilaziti prepreke u radu.

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Bojan Ždrale, dipl. oec. – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 

U petak 13.09.2019. godine održan je VII MODUL koji je realizovao predavač Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog sa sljedećim temama:

  • Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)
  • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Sljedeći seminar iz oblasti javnih nabavki održava se u Baškoj Voda, 23. – 25.10.2019.

Više informacija o seminaru možete saznati preko sljedećeg linka – III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM