fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KONFLIKT MENADŽMENT
September 11, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN PRAKTIČNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
September 14, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

U Vrnjačkoj Banji (HOTEL FONTANA) u periodu 04. – 06.09.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

 

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

 

Seminar je bio namijenjen rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima službi i odsjeka, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa osnovama, načinom uspostavljanja, primjenom (praksa) i izazovima finansijskog upravljanja i kontrole.

 

 

Kroz interaktivno predavanje, vježbe, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava učesnici su upoznati sa:

  • načinom uspostavljanja FUK-a (obaveze i izazovi)
  • finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva
  • sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)
  • načinom upravljanja rizicima (registar rizika)
  • računovodstvenim načelom nastanka događaja
  • računovodstvenim knjigama i knjigovodstvenim ispravama

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Boris Sesar, dipl. oec.

 

U petak 06.09.2019. godine održan je VII MODUL koji je realizovao predavač Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog sa sljedećim temama:

  • Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)
  • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM