fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KONFLIKT MENADŽMENT

VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU
July 19, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a
September 11, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KONFLIKT MENADŽMENT

U Dubrovniku (GRAND HOTEL PARK) u periodu 04. – 06.09.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

 

KONFLIKT MENADŽMENT

SAVREMENE POSLOVNE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU

 

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

 

 

Kroz interaktivno predavanje, vježbe, radionice, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

  • Prepoznavanje vrsta i nivoe konflikta radi boljeg uvida u vlastiti odnos prema konfliktima
  • Saznati šta uzrokuje konflikte u organizacijama i na nivou pojedinaca
  • Uvidjeti posljedice konflikta i spoznati od čega zavise
  • Sticanje vještina i znanja o učinkovitom upravljanju konfliktima
  • Savladati vještine snalaženja u neugodnim poslovnim situacijama
  • Otkriti svoj lični način rješavanja konflikta
  • Uvidjeti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta
  • Naučiti pravilno koristiti strategije i tehnike razrješavanja konflikta
  • Primjeniti naučene metode i pomoći drugima da razriješe svoje konflikte
  • Upoznati se sa tehnikama medijacije potrebnih za obavljanje uloge rukovodioca

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Goran Ristić, dipl. psiholog.

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i da se mnogo efikasnije snalaze u problemskim i zahtjevnim situacijama.

 

Sljedeći seminar iz oblasti upravljanja konfliktima održava se na Zlatiboru 30.10. – 01.11.2019.

Više informacija o seminaru možete saznati preko sljedećeg linka – KONFLIKT MENADŽMENT

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM