fbpx

VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU

JAVNE NABAVKE U PRAKSI – RADIONICE, VJEŽBE I PRAKTIČNI PRIMJERI
July 19, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KONFLIKT MENADŽMENT
September 11, 2019
Show all

VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU

VEZE I RAZGRANIČENJA

KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM 

POSLOVANJU

 

Zlatibor, 11. – 13.12.2019. godine

 

 

Read more

 

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, administrativnim i finansijsko-računovodstvenim službenicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske i finansijsko-računovodstvene poslove.[/box]

 

[box]

CILJEVI SEMINARA

 

Usvajanje znanja o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u fizičkom i elektronskom obliku

Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko-arhivskog poslovanja

Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja

Upoznavanje sa evidencijama u kancelarijsko-arhivskom poslovanju

Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama

Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva

Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko- računovodstvene dokumentacije

Određivanje uzročno – posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva

Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama

Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama

Minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na poslovanje organizacije

Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima upravnog postupka

Praktično popunjavanje upisnika za javne nabavke

Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja

Upoznavanje sa vrstama tajni i evidencijama klasifikovanih dokumenata

Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila (ovlaštenja za čuvanje i upotrebu)

Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice (DMS)

DMS u praksi – iskustva i primjeri

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

[/box]

 

Glavni cilj predstavlja  da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija, te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije,
 kao i osigurati povećanje kvalitete i produktivnosti u radu.

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Pravilnim organizovanjem i provođenjem pomoćne djelatnosti obezbijediti efikasno i blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa važećim propisima. Uvid u efikasno i blagovremeno obavljanje radnih obaveza i zadataka. Unapređenje efikasnosti i ekspeditivnosti u radu sa dokumentima uz uštedu vremena i sredstava. Pravilno vođenje kancelarijsko-arhivskih i finansijsko-računovodstvenih evidencija. Podizanje sigurnosne svijesti zaposlenih sa ciljem zaštite klasifikovanih dokumenata i informacija. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u organizaciji postoji kvalitetno liderstvo i zaposlenici, jer jedino na taj način će biti moguće da se organizacija mijenja i prilagođava konstantnim promjenama u okruženju i da dovodi do veće produktivnosti u radu.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Kroz ovaj seminar ojačat ćete Vašu ulogu u poslovnim procesima kancelarijskog i finansijskog poslovanja, te usvojiti alate i tehnike koji će Vam omogućiti da podignete nivo učinkovitosti i produktivnosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanju većih grešaka koje mogu uticati na kancelarijsko i finansijsko poslovanje u organizaciji. Savladavanje osnovnih i naprednih alata i tehnika za obavljanje i podizanje nivoa učinkovitosti kancelarijsko-arhivskog i finansijsko-računovodstvenog poslovanja uz praktične vježbe i savjete. Upoznavanje sa dobrom praksom upisa evidencija u fizičkom i elektronskom obliku, pretrage podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija, arhiviranja finansijsko-računovodstvenih evidencija. Preporuke o pravilnim načinima organizovanja rada i postupanja, načinima kontrole procesa, te praćenje kretanja dokumentacije.[/box]

 

[box type=”bio”]

SADRŽAJ SEMINARA

 

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko-arhivskih i računovodstvenih poslova

Osnove kancelarijsko-arhivskog poslovanja i računovodstvenih poslova (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Akti upravnog postupka (definicija i postupanje), upisnik za javne nabavke

Prijem i postupanje sa dokumentacijom po javnim nabavkama i prijavama na oglase

Lista kategorija registraturne građe i određivanje rokova čuvanja

Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe

Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti

Elektronska pošta – primjena u praksi uz primjenu propisa

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS-a)

 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

 1. Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole
 2. Interna kontrola i komponente interne kontrole
 3. Upravljanje poslovnim knjigama – granica između protokola i finansija i računovodstva

Računovodstvo i knjigovodstvo

Blagajničko računovodstvo – Elektronska blagajna

Računovodstvene knjige

Finansijsko planiranje i izvještavanje

 

 OKRUGLI STO

 •  Iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću
 •  Zajednička diskusija
 •  Pronalaženje rješenja za konkretne situacije
 •  Iskustva i primjeri iz prakse

 

 • Predavanje
 • Praktične vježbe i radionice za svakog učesnika
 • Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih evidencija i računovodstvenih evidencija
 • Iskustva dobre prakse poslovanja iz oblasti kancelarijskog i finansijskog poslovanja

 

[/box]

 

[box type=”bio”]

PREDAVAČI

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

  09:30 – 16:00 srijeda    11.12.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  12.12.2019.

  09:00 – 11:00 petak       13.12.2019.

[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću (okrugli sto), zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 25.11.2019.:

učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 25.11.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM.

Oslobođeno plaćanje PDV-a. 

[/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA

[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru HOTEL OLIMP po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  52,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  42,00 €

Boravišna  taxa  po  osobi/danu    1,15 €

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 04.12.2019. [/box]

 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.
 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!


 

 

[ARForms id=101]