fbpx

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE

III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
July 19, 2019
KONFLIKT MENADŽMENT – SAVREMENE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU
July 19, 2019

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE

Dubrovnik, 30.10. – 01.11.2019. godine


Read more

 

Read more

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz disciplinske odgovornosti, postupanja po zahtjevu za pristup informacijama, kao i privrednim subjektima koji aktivno učestvuju na tržištu, organima uprave kao donosiocima akata kojima se može ograničiti konkurencija.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa pojmom, postupkom i vođenjem upravnog postupka i spora, prezentacija izvora prava, vođenje postupka, kao i sudska zaštita, te praktični primjeri njihove primjene u BiH
 • Pojašnjenje načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Sticanje znanja o upravnom sporu i postupku, primjena istog na radnim zadacima.  Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara. Razmjenom iskustava pokušati pronaći određena rješenja. Takođe steći će se dodatna znanja u pogledu vođenja disciplinskog postupka i primjene pravila upravnog postupka u istom, kao i postupanje po zahtjevu za pristup informacijama,  te će steći osnovna znanja o pravu konkurencije i sadržaju istog. Akcenat seminara će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa temama koje će se obrađivati i to nakon obrade teme Zakona o upravnom postupku kao postupka koji je u uskoj vezi sa postupanjem u postupcima po Lex specialisima.[/box]

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

Registracija učesnika

09:30 – 10:00

 

30.10.2019. Srijeda

10:30 – 16:00

 

UPRAVNI POSTUPAK

 • Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi
 • Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja
 • Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi

 

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

 • Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima
 • Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca
 • Obaveznost presuda

 

DISCIPLINSKI POSTUPAK

 • Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere
 • Opšta pravila disciplinskog postupka
 • Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje prijave
 • Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka
 • Imenovanje članova disciplinske komisije
 • Javna rasprava
 • Izuzeća člana disciplinske komisije i vrste odluka disciplinske komisije

 

31.10.2019. Četvrtak

09:30 – 16:00

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 • Sloboda pristupa informacijama i njen značaj
 • Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama
 • Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa
 • Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost
 • Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku
 • Upravni spor

 

PRAVO KONKURENCIJE

 • Legislativa
 • Tijelo za provođenje zaštite tržišne konkurencije
 • Pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije
 • Pokretanje i provođenje postupka
 • Odluke i sudska zaštita
 • Upravni spor

PREDAVAČ

Milica Pranjić, dipl.pravnik. Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH.

 

01.11.2019. Petak 09:00 – 11:00

 

 • Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)
 • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

PREDAVAČ

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

[/box]

 

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 14.10.2019.:

učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 14.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA


Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Dubrovniku GRAND HOTEL PARK po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  83,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  58,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,50 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas. [/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 23.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]