fbpx

UPRAVLJANJE VREMENOM I KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA NA RADNOM MJESTU

MODERNO LIDERSTVO qAcademy INTERAKTIVNA RADIONICA
July 19, 2019
UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
July 19, 2019

UPRAVLJANJE VREMENOM I KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA NA RADNOM MJESTU

UPRAVLJANJE VREMENOM

I KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

NA RADNOM MJESTU

 

Zlatibor, 20. – 22.11.2019. godine

 

Read more

 

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Određivanje prepreka u uspješnom upravljanju vremenom
 • Identifikovati probleme koji utiču na pravilno organizovanje vremena
 • Odrediti faktore koji utiču na odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza
 • Ovladati vještinama postavljanja ciljeva i određivanja rokova
 • Naučiti kako odrediti prioritete i napraviti raspored rada
 • Povećanje vlastite organizovanosti
 • Prevladavanje odlaganja poslovnih obaveza
 • Uklanjanje distrakcija prilikom rješavanja problema
 • Unapređenje poslovne i lične učinkovitosti i efikasnosti
 • Učenje o načinima efikasnog postavljanja prioriteta
 • Uspostavljanje ravnoteže između profesionalnih i ličnih životnih ciljeva
 • Organizovanje svojih dnevnih zadataka radi postizanja dugoročnih ciljeva
 • Naučiti kako organizovati svoj prostor u kancelariji

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Organizacije će kroz obuku svojih zaposlenika razviti niz neophodnih poslovnih vještina koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i kvalitete rada. Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene poslovne vještine pomažu nam da koristimo stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Aktivnim učešćem na predavanju i vježbama, učesnici će imati priliku da nauče kako da upravljaju vremenom i kako da na kreativan način pristupe rješavanju problema, te da ovladaju praktičnim poslovnim vještinama  i tako povećaju učinkovitost i produktivnost na radnom mjestu. Učesnici seminara imat će priliku da spoznaju vlastite nedostatke i probleme koji utiču na pravilno organizovanje vremena, odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza. Takođe, svim učesnicima na individualnom nivou će biti data mogućnost da nauče kako da određuju prioritete, planiraju vrijeme, te kako da  identifikuju i promijene svoje loše navike koje ih sprečavaju da ostvare maksimalnu učinkovitost na radnom mjestu i povećaju radnu efikasnost. Učesnici će primjenom principa upravljanja vremenom i kreativnog rješavanja problema, naučiti kako da sa što manje stresa unaprijede kvalitet rada.[/box]

 

 

“Najvažnije stvari u mom životu nemaju cijenu i ne mogu se platiti. Stvarno je jasno da je najvrjedniji resurs koji svako od nas posjeduje tokom života ustvari vrijeme.”

 

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

UPRAVLJANJE VREMENOM

Šta za nas znači vrijeme

Analiza vremena

Kradljivci vremena i kako ih umanjiti

Značaj planiranja vremena

Strategije upravljanja vremenom

 

KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zašto odgađamo

A – B – C zadaci

Eisenhowerov princip – hitno/bitno

Postavljanje ciljeva –- SMART

Organizacija radnog prostora

 

PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE

Efektivna poslovna komunikacija

Stilovi komunikacije

Aktivno slušanje

 

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

  10:00 – 16:00 srijeda    20.11.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  21.11.2019.

  09:00 – 11:00 petak       22.11.2019.[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva, demonstracija i slično. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!
Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 04.11.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 04.11.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA

[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru HOTEL OLIMP po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  52,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  42,00 €

Boravišna taxa po osobi/danu    1,15 €

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 13.11.2019. [/box]

 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.
 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!


 

 

[ARForms id=101]