fbpx

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

UPRAVLJANJE VREMENOM I KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA NA RADNOM MJESTU
July 19, 2019
NAPREDNO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM EFIKASAN, BLAGOVREMEN I ZAŠTIĆEN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA
July 19, 2019

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

 

Zlatibor, 20. – 22.11.2019. godine

 

Read more

 

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima službi i odsjeka, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa osnovama, načinom uspostavljanja, primjenom (praksa) i izazovima finansijskog upravljanja i kontrolE.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

Učesnici će biti upoznati sa:

 • načinom uspostavljanja FUK-a (obaveze i izazovi)
 • finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva
 • sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)
 • načinom upravljanja rizicima (registar rizika)
 • računovodstvenim načelom nastanka događaja
 • računovodstvenim knjigama i knjigovodstvenim ispravama [/box]

 

Definicija FUK-a

“Sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac organizacije. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi organizacije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način“.

 

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

FUK se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije. FUK obuhvata sve finansijske i nefinansijske poslovne procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacijskim jedinicama i na svim nivoima korisnika javnih sredstava. Učesnici će po okončanju seminara steći dodatna znanja kako provoditi sve aktivnosti vezane za finansijsko upravljanje i kontrolu u svojoj organizaciji.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Kroz praktične primjere učesnici će steći znanja kako da se naprave popisi poslovnih procesa, mape poslovnih procesa, obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika, kao i na koji način da se prepoznaju potencijalni rizici i da se napravi registar rizika.[/box]

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a

 

Uvod u FUK

Pifc

Definicija

Djelokrug

Svrha

Osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK-a

 

Metodološki okvir za provođenje FUK-a

Kontrolno okruženje

Upravljanje rizicima

Kontrolne aktivnosti

Informacije i komunikacije

Praćenje i procjena sistema

 

Izvještavanje o FUK-u

Izjave o odgovornosti

Obrazac GI-IK

 

Interna kontrola vs Interna revizija

 

Planiranja aktivnosti za razvoj sistema FUK-a

Obrazac za utvrđivanje / popis poslovnih procesa

Obrazac knjige / mape poslovnih procesa

Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika

Registar rizika

 

Radionica

Zaključak o FUK-u

 

 

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Boris Sesar, dipl. oec.

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

[/box]

 

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

  09:30 – 16:00 srijeda    20.11.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  21.11.2019.

  09:00 – 11:00 petak       22.11.2019.[/box]

 

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!
Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 04.11.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 04.11.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA

[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru HOTEL OLIMP po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  52,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  42,00 €

Boravišna taxa po osobi/danu    1,15 €

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 13.11.2019. [/box]

 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.
 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!


 

 

[ARForms id=101]