fbpx

RAZVOJ I JAČANJE TIMSKOG RADA SA CILJEM UNAPREĐENJA REZULTATA RADA

SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA U NABAVKAMA
July 19, 2019
JEDNODNEVNI SEMINAR OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
July 19, 2019

RAZVOJ I JAČANJE TIMSKOG RADA SA CILJEM UNAPREĐENJA REZULTATA RADA

RAZVOJ I JAČANJE TIMSKOG RADA SA CILJEM UNAPREĐENJA REZULTATA RADA

 

VODITELJ TIMA – ČLAN TIMA

LJUDSKI POTENCIJALI I RADNE KOMPETENCIJE

IZGRADNJA INTERPERSONALNIH VJEŠTINA

Beograd, 09. – 11.10.2019. godine

Read more

 

Read more

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Jačanje poslovnih odnosa kroz uspješni timski rad
 • Unapređenje organizacijske kulture i motivacije u radu
 • Povećavanje produktivnosti u radu
 • Bolje razumijevanje uloga u timovima
 • Izgradnja uspješne komunikacije u obavljanju svakodnevnih zadataka
 • Unapređenje kvalitete rada kroz savremene poslovne vještine
 • Uspješnija i efikasnija realizacija povjerenih radnih zadataka sa ciljem boljih poslovnih rezultata
 • Razvijanje emocionalne inteligencije kao glavnog faktora uspješnosti međuljudskih odnosa
 • Smanjiti stresne situacije kroz međusobno poštovanje i uvažavanje

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Timski rad je osnovni ključ uspjeha svake organizacije. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u organizaciji postoji kvalitetan timski rad između svih zaposlenika, jer jedino na taj način će biti moguće da organizacija stalno napreduje i prilagođava se konstantnim promjenama u okruženju. Uspostavljanjem bolje poslovne saradnje dovest će do veće produktivnosti i motivacije u radu kroz planiranje poslovnih ciljeva, planiranje međusobnog razvoja i uvažavanja,  rješavanje konflikata, unapređenje kvalitete i rezultata rada. Rad u timu zbližava zaposlenike, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje radnike da poduzimaju važne korake u unapređenju rada organizacije.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Usvajanje znanja kako izgraditi tim, voditi uspješan tim, kako procesi rada doprinose učinkovitosti timova, kako razmjenjivati ideje i usklađivati različitosti u timovima.  Izgradnjom i razvojem vlastitih poslovnih vještina rezultirat će osnaživanjem samopouzdanja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što će dovesti do unapređenja profesionalnosti u radu i uspješnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.[/box]

 

Niko nije savršen, ali tim može biti!

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ SEMINARA

 

 • Važnost organizacijske psihologije u jačanju timskog rada
 • Planiranje razvoja tima – izgradnja uspješnog tima
 • Uloga voditelja tima u savremenom radnom okruženju
 • Uloga člana tima u savremenom radnom okruženju
 • Profesionalnost, etika i bonton
 • Izgradnja kvalitetne organizacijske kulture
 • Komunikacija u timu – prepoznavanje timske uloge i prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu
 • Uticaj na druge – povećanje radne uspješnosti
 • Motivisanje članova tima
 • Grupno odlučivanje
 • Zašto timovi griješe i kako izbjeći greške?
 • Primjena okvira radnih kompetencija

 • Prepoznavanje i unapređenje ljudskih potencijala u svakodnevnom radu
 • Upravljanje međuljudskim odnosima
 • Samopouzdanje i proaktivnost u rješavanju problema
 • Važnost emocionalne inteligencije u svakodnevnom radu
 • Alati i tehnike za efikasno smanjenje stresa na organizacijskom i individualnom nivou
[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

  10:00 – 16:00 srijeda    09.10.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  10.10.2019.

  09:00 – 11:00 petak       11.10.2019.[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva, demonstracija i slično. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 20.09.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 20.09.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Beogradu u HOTEL PALACE po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  65,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  50,00 €

 

 • Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
 • Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela, 1 vozilo za 24 h – 16,00 €.

 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 02.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]