fbpx

PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE – KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA – UPRAVLJANJE VREMENOM

IZGRADNJA I JAČANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU
July 19, 2019
SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA U NABAVKAMA
July 19, 2019

PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE – KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA – UPRAVLJANJE VREMENOM

POVEĆANJE RADNE UČINKOVITOSTI I EFIKASNOSTI NA RADNOM MJESTU

 

 PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE U ADMINISTRACIJI

 

KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

 

UPRAVLJANJE VREMENOM

 

Baška Voda, 02. – 04.10.2019. godine

 

Read more

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Određivanje prepreka u uspješnom upravljanju vremenom
 • Identifikovati probleme koji utiču na pravilno organizovanje vremena
 • Odrediti faktore koji utiču na odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza
 • Ovladati vještinama postavljanja ciljeva i određivanja rokova
 • Naučiti kako odrediti prioritete i napraviti raspored rada
 • Povećanje vlastite organizovanosti
 • Prevladavanje odlaganja poslovnih obaveza
 • Uklanjanje distrakcija prilikom rješavanja problema
 • Unapređenje poslovne i lične učinkovitosti i efikasnosti
 • Učenje o načinima efikasnog postavljanja prioriteta
 • Uspostavljanje ravnoteže između profesionalnih i ličnih životnih ciljeva
 • Organizovanje svojih dnevnih zadataka radi postizanja dugoročnih ciljeva
 • Naučiti kako organizovati svoj prostor u kancelariji

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Organizacije će kroz obuku svojih zaposlenika razviti niz neophodnih poslovnih vještina koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i kvalitete rada. Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene poslovne vještine pomažu nam da koristimo stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Aktivnim učešćem na predavanju i vježbama, učesnici će imati priliku da nauče kako da upravljaju vremenom i kako da na kreativan način pristupe rješavanju problema, te da ovladaju praktičnim poslovnim vještinama  i tako povećaju učinkovitost i produktivnost na radnom mjestu. Učesnici seminara imat će priliku da spoznaju vlastite nedostatke i probleme koji utiču na pravilno organizovanje vremena, odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza. Takođe, svim učesnicima na individualnom nivou će biti data mogućnost da nauče kako da određuju prioritete, planiraju vrijeme, te kako da  identifikuju i promijene svoje loše navike koje ih sprečavaju da ostvare maksimalnu učinkovitost na radnom mjestu i povećaju radnu efikasnost. Učesnici će primjenom principa upravljanja vremenom i kreativnog rješavanja problema, naučiti kako da sa što manje stresa unaprijede kvalitet rada.[/box]

 

“Najvažnije stvari u mom životu nemaju cijenu i ne mogu se platiti. Stvarno je jasno da je najvrjedniji resurs koji svako od nas posjeduje tokom života ustvari vrijeme.”

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ SEMINARA

 

PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE U ADMINISTRACIJI

 

 • Efektivna poslovna komunikacija
 • Stilovi komunikacije
 • Aktivno slušanje

 

KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

 

 • Zašto odgađamo
 • A – B – C zadaci
 • Eisenhowerov princip – hitno/bitno
 • Postavljanje ciljeva –- SMART
 • Organizacija radnog prostora

 

UPRAVLJANJE VREMENOM

 

 • Šta za nas znači vrijeme
 • Analiza vremena
 • Kradljivci vremena i kako ih umanjiti
 • Značaj planiranja vremena
 • Strategije upravljanja vremenom
[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

  10:00 – 16:00 srijeda    02.10.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  03.10.2019.

  09:00 – 11:00 petak       04.10.2019.[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva, demonstracija i slično. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 16.09.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 16.09.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi GRAND HOTEL SLAVIA po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  81,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  55,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,35 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 25.09.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]