fbpx

NAPREDNO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM EFIKASAN, BLAGOVREMEN I ZAŠTIĆEN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
July 19, 2019
JAVNE NABAVKE U PRAKSI – RADIONICE, VJEŽBE I PRAKTIČNI PRIMJERI
July 19, 2019

NAPREDNO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM EFIKASAN, BLAGOVREMEN I ZAŠTIĆEN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA

NAPREDNO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

EFIKASAN, BLAGOVREMEN I ZAŠTIĆEN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA

Arhiva – Poslovna tajna – Zaštita – Pečat – Faksimil – DMS – Elektronski potpis

 

Beograd, 27. – 29.11.2019. godine

 

Read more

 

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske poslove.

[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 

 • Upoznavanje sa kancelarijskim i arhivskim poslovanjem u pisanom i elektronskom obliku
 • Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Upoznavanje sa  evidencijama u kancelarijsko – arhivskom poslovanju
 • Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima i upisnicima upravnog postupka
 • Praktično popunjavanje upisnika za javne nabavke
 • Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije
 • Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja
 • Upoznavanje sa vrstama i načinima zaštite tajni, evidencijama klasifikovanih dokumenata
 • Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila, ovlaštenja za čuvanje i upotrebu
 • Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice (DMS)
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Pravilnim organizovanjem i provođenjem pomoćne djelatnosti (uredski red) obezbijediti efikasno i blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa važećim propisima. Uvid u efikasno i blagovremeno obavljanje radnih poslova i zadataka. Unapređenje efikasnosti i ekspeditivnosti u radu sa dokumentima uz uštedu vremena i sredstava. Pravilno vođenje kancelarijsko-arhivskih evidencija. Podizanje bezbjednosne svijesti uposlenih sa ciljem zaštite klasificiranih dokumenata i informacija.

Savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične vježbe i savjete. Prijem pošte po javnim oglasima, tenderima i lične pošte. Upisi u evidencije u pisanom i elektronskom obliku, pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje.

[/box]

 

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

27.11.2019. Srijeda 09:30 – 16:00

Registracija učesnika

 

Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijsko – arhivskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Akti upravnog postupka (definicija i postupanje), upisnik za javne nabavke

Prijem i postupanje sa dokumentacijom  po javnim nabavkama i prijavama na oglase

 

28.11.2019. Četvrtak 09:30 – 16:00

 

Lista kategorija registraturne građe, određivanje rokova čuvanja

Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe

Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti

Elektronska pošta – primjena u praksi uz primjenu propisa

Elektronski potpis – uvođenje u praksi

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS)

 

PREDAVAČ: Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive
30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 

 

29.11.2019. Petak 09:00 – 11:00

Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)

Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

PREDAVAČ: Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog
Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

 

 

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan i prilagođen zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 11.11.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 11.11.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA

[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Beogradu u HOTEL PALACE po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  65,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  50,00 €

 

 • Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
 • Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela, 1 vozilo za 24 h – 16,00 €.

 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 20.11.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.
 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!


 

 

[ARForms id=101]