fbpx

KONFLIKT MENADŽMENT – SAVREMENE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE
July 19, 2019
IV. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA NABAVKI EBRD, EIB i WB
July 19, 2019

KONFLIKT MENADŽMENT – SAVREMENE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU

KONFLIKT MENADŽMENT

SAVREMENE POSLOVNE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU

Zlatibor, 30.10. – 01.11.2019. godine


Read more

 

Read more

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 

 • Naučiti vrste i nivoe konflikta radi boljeg uvida u vlastiti odnos prema konfliktima
 • Saznati šta uzrokuje konflikte u organizacijama i na nivou pojedinaca
 • Uvidjeti posljedice konflikta i spoznati od čega zavise
 • Sticanje vještina i znanja o učinkovitom upravljanju konfliktima
 • Savladati vještine snalaženja u neugodnim poslovnim situacijama
 • Otkriti svoj lični način rješavanja konflikta
 • Uvidjeti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta
 • Naučiti pravilno koristiti strategije i tehnike razrješavanja konflikta
 • Primjeniti naučene metode i pomoći drugima da razriješe svoje konflikte
 • Upoznati se sa tehnikama medijacije potrebnih za obavljanje uloge rukovodioca[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Organizacije će kroz seminar i ulaganje u znanje svojih zaposlenika omogućiti da njihovi zaposlenici razviju niz neophodnih vještina koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i kvalitete rada. Pored toga, ulažući u svoje zaposlenike, organizacije stiču povjerenje svojih zaposlenika i na taj način razvijaju zdrave temelje za razvoj zdravih međuljudskih odnosa i uspješnijeg poslovanja. Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije, sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Kroz ovaj seminar polaznici će naučiti kako se snalaziti u neugodnim situacijama, kako koristiti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta i kako se prilagoditi temperamentima drugih osoba sa kojima poslovno sarađuju. Pored navedenog, učesnici će nakon seminara biti u mogućnosti da prepoznaju uzroke konflikta, pravilno koriste strategije i tehnike razrješavanja konflikta, te da pomognu drugima da svoje konflikte razriješe kroz proces medijacije. Pravilno korištenje tehnika medijacije naročito je važno i biće od koristi za sve one koji su dio stručnih timova ili koji rukovode stručnim timovima. Tokom seminara posebna pažnja će biti posvećena praktičnom aspektu upravljanja konfliktima, te kako usvojena znanja i vještine uspješno primjeniti u praktičnim poslovnim situacijama.[/box]

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ SEMINARA

 

 • Šta je konflikt i kako djeluje na radno okruženje
 • Prepoznavanje ranih signala konflikta i uzroka koji dovode do konflikta
 • Tipovi crta ličnosti – kojem tipu pripadate
 • Kako prilagoditi komunikaciju različitim tipovima ličnosti
 • Vrste konflikta
 • Stilovi i načini rješavanja konflikta
 • Snalaženje i taktično postupanje u situacijama kad ste verbalno napadnuti
 • Argumentovanje, uvjeravanje i verbalni uticaj na sagovornika
 • Medijacija i upravljanje konfliktima[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

  10:00 – 16:00 srijeda    30.10.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  31.10.2019.

  09:00 – 11:00 petak       01.11.2019.[/box]

 

O konfliktu:

“Ljudi koji imaju ispravan odnos prema konfliktima prave razliku između svojih želja i sebe kao osobe. Ako ne prave tu razliku, kada neko odbije da im ispuni želju, oni odbijanje pogrešno tumače – odbacivanje kao osobe i kao ljudskog bića. Zato se na uvrede i reaguje odbrambenim prezirom. Tako konflikt želja postaje konflikt osoba.”

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 14.10.2019.:

učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 14.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  50,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  40,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,15 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas. [/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 23.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]