fbpx

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE – PRIMJENA I PRAKSA DMS SISTEMA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – PLANIRANJE, PROVOĐENJE, REALIZACIJA I KONTROLA
July 19, 2019
III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
July 19, 2019

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE – PRIMJENA I PRAKSA DMS SISTEMA

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

PRIMJENA I PRAKSA DMS SISTEMA

PROPISI – ALATI – PRAKSA

 

Baška Voda, 23. – 25.10.2019. godine

Read more

 

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske poslove.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa kancelarijskim i arhivskim poslovanjem u pisanom i elektronskom obliku
 • Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Upoznavanje sa  evidencijama u kancelarijsko-arhivskom poslovanju
 • Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima i upisnicima upravnog postupka
 • Praktično popunjavanje upisnika za javne nabavke
 • Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije
 • Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja
 • Upoznavanje sa vrstama i načinima zaštite tajni, evidencijama klasifikovanih dokumenata
 • Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila, ovlaštenja za čuvanje i upotrebu
 • Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice (DMS)
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Pravilnim organizovanjem i provođenjem pomoćne djelatnosti (uredski red) obezbijediti efikasno i blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa važećim propisima. Uvid u efikasno i blagovremeno obavljanje radnih poslova i zadataka. Unapređenje efikasnosti i ekspeditivnosti u radu sa dokumentima uz uštedu vremena i sredstava. Pravilno vođenje kancelarijsko-arhivskih evidencija. Podizanje bezbjednosne svijesti uposlenih sa ciljem zaštite klasificiranih dokumenata i informacija. Savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične vježbe i savjete. Prijem pošte po javnim oglasima, tenderima i lične pošte. Upisi u evidencije u pisanom i elektronskom obliku, pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje.[/box]

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

23.10.2019. Srijeda

10:00 – 16:00

 

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko-arhivskih poslova
 • Osnove kancelarijsko-arhivskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija i postupanje), upisnik za javne nabavke
 • Prijem i postupanje sa dokumentacijom  po javnim nabavkama i prijavama na oglase

 

24.10.2019. Četvrtak

09:30 – 16:00

 

 • Lista kategorija registraturne građe, određivanje rokova čuvanja
 • Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti
 • Elektronska pošta – primjena u praksi uz primjenu propisa
 • Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti
 • Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS-a)
[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Azemina Hujdur – Vrhovčić,Voditelj pisarnice i arhive. 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

[/box]

 

[box type=”bio”]

25.10.2019. Petak

09:00 – 11:00

OKRUGLI STO – HOTEL HORIZONT

 • Diskusija 
 • Pitanja i odgovori
 • Zaključci

 1. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
 2. JAVNE NABAVKE 
 3. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO 

 

 • Na posljednjem modulu spajamo učesnike i sve predavače sa seminara koji se održavaju paralelno u drugom hotelu sa temama “Javne nabavke“ i “Finansije i računovodstvo“.

 

 • Cilj spajanja učesnika i predavača sa tri seminara jeste da se donesu određeni zaključci i preporuke za unapređenje sistema organizacija kroz tri usko povezane oblasti, koje predstavljaju osnovu uspješnosti rada svake organizacije.
[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan i prilagođen zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 07.10.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 07.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi GRAND HOTEL SLAVIA po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  73,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  50,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,35 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 16.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]