fbpx

JEDNODNEVNI SEMINAR UVOD U OSNOVE KANCELARIJSKOG I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

JEDNODNEVNI SEMINAR OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
July 19, 2019
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – PLANIRANJE, PROVOĐENJE, REALIZACIJA I KONTROLA
July 19, 2019

JEDNODNEVNI SEMINAR UVOD U OSNOVE KANCELARIJSKOG I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

UVOD U OSNOVE KANCELARIJSKOG I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

E – PISARNICA 

TAJNI DOKUMENTI

Sarajevo, 17.10.2019. godine

Read more

 

Read more

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim službenicima, obrađivačima predmeta, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko – arhivske poslove.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje
 • Izdvajanje akata upravnog postupka, javnih nabavki i prijava na oglase
 • Postupanje sa aktima sa oznakom tajnosti
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Pravilnim provođenjem pomoćne djelatnosti obezbijediti efikasno i blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Upoznavanje sa načelima i praksama kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Unapređenje efikasnosti u radu sa dokumentima kroz uštedu vremena i sredstava te ubrzanje procesa rada. Podizanje bezbjedonosne svijesti uposlenih sa ciljem zaštite klasificiranih podataka i sigurno arhiviranje.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Upoznavanje i savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijskog poslovanja. Upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama. Praktične vježbe i savjeti popunjavanja pisanih evidencija, unos i pretraga  podataka, sačinjavanje izvještaja i štampanje evidencija u elektronskom protokolu. Jednostavnije i pouzdanije upravljanje dokumentima u skladu sa propisima. Podizanje svijesti u cilju zaštite povjerenih informacija i odgovornosti.[/box]

 

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ SEMINARA

 

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentima sa oznakom tajnosti
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Upoznavanje sa e-pisarnicom (DMS-om) i prezentacija praktične primjene
[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

 • 09:30 – 10:00 Registracija učesnika
 • 10:00 – 11:30 I MODUL
 • 11:30 – 12:00 Kafe pauza
 • 12:00 – 13:30 II MODUL
 • 13:30 – 14:30 Ručak
 • 14:30 – 16:00 III MODUL
 • 16:00 – 16:20  Evaluacija – Podjela certifikata

[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Naši seminari su visoko interaktivni i prilagođeni zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 27.09.2019.:

učesnik 157,00 KM 

2 učesnika 137,00 KM – po učesniku

3  učesnika 117,00 KM – po učesniku

4  i više učesnika 107,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 27.09.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 167,00tKM

U cijenu nije uključen PDV.  [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Ručak
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja [/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun [/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od ljepših hotela u Sarajevu “HOTEL HOLIDAY, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente.

Vašu rezervaciju smještaja možete izvršiti putem:

Tel: +387 33 288 400

E-mail: reservation@hotelholiday.ba 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 10.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]