fbpx

JEDNODNEVNI SEMINAR OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

RAZVOJ I JAČANJE TIMSKOG RADA SA CILJEM UNAPREĐENJA REZULTATA RADA
July 19, 2019
JEDNODNEVNI SEMINAR UVOD U OSNOVE KANCELARIJSKOG I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
July 19, 2019

JEDNODNEVNI SEMINAR OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Sarajevo, 16.10.2019. godine

Read more

 

Read more

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima službi i odsjeka, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, načinom uspostavljanja i izazovima u uspostavljanju FUK-a.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

Učesnici će biti upoznati sa:

 • načinom uspostavljanja FUK-a
 • finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva
 • sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)
 • načinom upravljanja rizicima (registar rizika)

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

FUK se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije. FUK obuhvata sve finansijske i nefinansijske poslovne procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacijskim jedinicama i na svim nivoima korisnika javnih sredstava. Učesnici će po okončanju seminara steći dodatna znanja kako provoditi sve aktivnosti vezane za finansijsko upravljanje i kontrolu u svojoj organizaciji.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Kroz praktične primjere naučit ćete kako da napravite popis poslovnih procesa, mape poslovnih procesa, obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika, kao i na koji način da se prepoznaju potencijalni rizici i da se napravi registar rizika.[/box]

 

Definicija FUK-a

“Sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac organizacije. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi organizacije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način“.

 

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ SEMINARA

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a

Uvod u FUK

 • Pifc
 • Definicija
 • Djelokrug
 • Svrha
 • Osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK-a

Metodološki okvir za provođenje FUK-a

 • Kontrolno okruženje
 • Upravljanje rizicima
 • Kontrolne aktivnosti
 • Informacije i komunikacije
 • Praćenje i procjena sistema

Izvještavanje o FUK-u

 • Obrazac GI-IK

Planiranja aktivnosti za razvoj sistema FUK-a

 • Obrazac za utvrđivanje / popis poslovnih procesa
 • Obrazac knjige / mape poslovnih procesa
 • Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
 • Registar rizika

Radionica

Zaključak o FUK-u

[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

 • 09:30 – 10:00 Registracija učesnika
 • 10:00 – 11:30 I MODUL
 • 11:30 – 12:00 Kafe pauza
 • 12:00 – 13:30 II MODUL
 • 13:30 – 14:30 Ručak
 • 14:30 – 16:00 III MODUL
 • 16:00 – 16:20  Evaluacija – Podjela certifikata

[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 27.09.2019.:

učesnik 157,00 KM 

2 učesnika 137,00 KM – po učesniku

3  učesnika 117,00 KM – po učesniku

4  i više učesnika 107,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 27.09.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 167,00tKM

U cijenu nije uključen PDV.  [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Ručak
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja [/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun [/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od ljepših hotela u Sarajevu “HOTEL HOLIDAY, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente.

Vašu rezervaciju smještaja možete izvršiti putem:

Tel: +387 33 288 400

E-mail: reservation@hotelholiday.ba 

[/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 10.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]