fbpx

IZGRADNJA I JAČANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

EKSTERNA KOMUNIKACIJA – SAVREMENA USLUŽNA KULTURA – NAPREDNE VJEŠTINE
July 19, 2019
PRAKTIČNE POSLOVNE VJEŠTINE – KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA – UPRAVLJANJE VREMENOM
July 19, 2019

IZGRADNJA I JAČANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

IZGRADNJA I JAČANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

Baška Voda, 18. – 20.09.2019. godine

 

Read more

Read more

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da podignu nivo svojih poslovnih rezultata kroz razvoj ključnih kompetencija.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 

 • Upoznavanje sa najvažnijim kompetencijama u savremenom radu
 • Otkrivanje problema i situacija koje nas koče u svakodnevnom poslovanju
 • Određivanje psihološkog profila i razumijevanje samog sebe (sposobnosti, slabosti, reakcije u različitim situacijama i sl.)
 • Usvajanje efikasnih metoda, alata i tehnika za razvoj bilo koje vještine
 • Unapređenje organizacije poslovanja i kvalitete rada
 • Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka
 • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji
 • Efikasniji rad sa osobama iz poslovnog okruženja
[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Organizacije će kroz obuku svojih zaposlenika razviti niz neophodnih kompetencija koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i kvalitete rada. Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene vještine pomažu nam da koristimo stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Sticanjem i primjenom neophodnih kompetencija u savremenom poslovanju doprinjet će razvoju samopouzdanja u realizaciji svakodnevnih radnih aktivnosti, što će dovesti do unapređenja profesionalnosti i rezultata rada. Znati kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako isključiti emocije (upravljati emocijama), a uključiti razum, predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.[/box]

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ SEMINARA

 

KOMPETENCIJE U SVAKODNEVNOM RADU

 • Percepcija trenutnog radnog okruženja
 • Uticaj kompetencija na poslovni i privatni život
 • Kako razvijati svoje potencijale i efikasno rješavati probleme?

 

PSIHOLOŠKI PROFIL

 • Kako vidim i doživljavam sebe?
 • Moje sposobnosti, mane i reakcije
 • Razumijevanje sebe

 

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

 • Vještina pisanja
 • Uticaj na druge kroz vještinu aktivnog slušanja
 • Verbalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija
 • Primjena alata i tehnika za uspješnu komunikaciju

 

POSLOVNI ODNOSI

 • Rukovodioc – Zaposlenik & Zaposlenik – Rukovodioc
 • Timski rad
 • Kvalitetna uslužna kultura – Rad sa klijentima
 • Vještina “umrežavanja”
 • Uticaj na druge (tehnike i trikovi)

 

ODNOS PREMA SEBI

 

 • Percepcija
 • Upravljanje vremenom
 • Samomotivacija
 • Fleksibilnost
 • Kritičko razmišljanje i rješavanje problema
 • Samopouzdanje
 • Emocionalna inteligencija
[/box]

 

[box type=”bio”]PREDAVAČ

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.[/box]

 

[box type=”info”]RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

  10:00 – 16:00 srijeda    18.09.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  19.09.2019.

  09:00 – 11:00 petak       20.09.2019.[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, demonstracija i slično. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 02.09.2019.:

učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 02.09.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM.

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u najljepšim hotelima u Baškoj Vodi “GRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  93,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  63,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,65 €

 

U  cijenu  uključeno  korištenje  hotelskih  bazena,  fitnes  centra  i  WI-FI. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. [/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 11.09.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]