fbpx

IV. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA NABAVKI EBRD, EIB i WB

KONFLIKT MENADŽMENT – SAVREMENE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU
July 19, 2019
SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA
July 19, 2019

IV. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA NABAVKI EBRD, EIB i WB

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA NABAVKI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

EBRD, EIB i WB

 

Dubrovnik, 13. – 15.11.2019. godine

 

Read more

 

Read more

 

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija (IFIs): 

 • Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD),
 • Evropske investicijske banke i
 • Svjetske banke (WB)

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH.

[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN/Direktivama EU i Svjetske banke
 • Upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFIs
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki konsultantskih usluga po EBRD procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki roba i radova po procedurama EBRD-a i EIB-a
 • Sticanje znanja i vještina koje se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“
 • Sticanje znanja i vještina za upravljanje  ugovorima
 • Sticanje znanja i vještina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku  radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFIs. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije. Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima.

[/box]

 

[box] KORIST ZA UČESNIKA

Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija. Predavači će prezentovati studije slučaja, te kroz konkretne primjere iz svog iskustva i interaktivan pristup i diskusiju,  omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.[/box]

 

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

13.11.2019. Srijeda

Registracija učesnika 09:30-10:00

 

13.11.2019. Srijeda 10:00 – 16:00

14.11.2019. Četvrtak 09:30 – 16:00

 

CIKLUS NABAVKE PO DOMAĆEM ZAKONU/DIREKTIVAMA EU I SVJETSKE BANKE – KOMPARATIVNI PRIKAZ

Uvod:

 1. Direktive EU o javnim nabavkama – svrha, struktura i osnovne značajke
 2. Odnos Direktiva EU i domaćih zakona o javnim nabavkama
 3. Misija Svjetske banke i prikaz pravila nabavke
 4. Komparativni prikaz ciklusa nabavke po domaćem zakonu/Direktivama EU i ciklusa nabavke Svjetske banke

Grupna vježba o ciklusu nabavke uz rad sa instruktorom.

 

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a, EIB-a i WB-a

 Uvod:

1.Misija međunarodnih finansijskih institucija

2.Projektni ciklus

3.Due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum

4.Procjena troškova i izrada plana nabavki

5.Politike i pravila nabavki (PP&R)/Vodič za nabavke (Guide to Procurement)

 

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA

Uvodne napomene, potreba za nabavkom konsultantskih usluga

Procedure za izbor konsultanta zavisno od vrijednosti ugovora

Metode evaluacije

Generalna obavijest o nabavci – GPN

Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista

Zahtjev za ponudu (RFP) – tipična struktura:

 • pozivno pismo
 • instrukcije za ponuđače i podaci o tenderu (priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda, evaluacija ponuda, priprema izvještaja, pregovori,  prigovori i žalbe)
 • obrasci za pripremu tehničke i finansijske ponude
 • projektni zadatak i njegovi ključni elementi

Standardni tipovi konsultantskih ugovora:

 • “time-based” i “lump-sum” forme ugovora
 • osnovne karakteristike
 • opšti i posebni uslovi ugovora
 • prilozi

 

NABAVKA RADOVA I ROBA

 

1. Osnovni principi nabavki radova i roba

2.Two-stage postupak

 • Izbor “two-stage“ tenderskog postupka
 • Pretkvalifikacija
 • First Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Sastanak za pojašnjenje ponude
 • Second Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda
 • Evaluacija ponuda i priprema izvještaja
 • Dodjela ugovora
 • Case study

 3.Two-envelope postupak

 • Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka
 • Pretkvalifikacija
 • Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
 • Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda
 • Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja
 • Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda
 • Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja
 • Dodjela ugovora
 • Case study

 

PREDAVAČI

Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, trener trenera javnih nabavki ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN. Primarno se bavi izradom zakona i podzakonskih akata, transpozicijom legislative EU, monitoringom javnih nabavki, poboljšanjem sistema nabavki u oblasti odbrane i logistike, prevencijom korupcije i implementacijom međunarodnih projekata. Bio je predsjedavajući stručnog tijela (radne grupe) Vijeća ministara BiH za izradu ZIDZJN koji bi trebao reformirati sistem javnih nabavki u BiH. Part-time konsultant i trener za javne nabavke. Održao preko 100 seminara i radionica za više konsultantskih kuća i BH vladu koje su pokrivale skoro sve aspekte nabavki. Izlagač na više međunarodnih konferencija i autor i koautor 7 knjiga i niza stručnih članaka. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

Davor Vučković, dipl.ing.građ, IMPPM, Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” – Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput Prnjavor-Doboj.

Tarik Duraković, dipl.ing.građ, IMPPM, JP Autoceste FBiH

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Služba za nabavke po međunarodnim procedurama na poziciji višeg stručnog saradnika za pripremu i realizaciju projekata. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a, KfW-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). 

 

15.11.2019. Petak 09:00 – 11:00

 • Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)
 • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

PREDAVAČ

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog, KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

[/box]

 

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Interaktivni seminar sa iznošenjem problematike učesnika u postupku javne nabavke, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije. Prikazat će se određene prezentacije, uključiti teorijska analiza, ali najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 28.10.2019.:

učesnik  330,00 KM  (169 €) 

2 učesnika  300,00 KM  (154 €)   –tpo učesniku

3 i više učesnika 271,00 KM (139 €) – po učesniku

Za prijave poslije 28.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 370,00tKM (189 €).

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Dubrovniku GRAND HOTEL PARK, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  83,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  58,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,50 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. [/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen

Prijave traju do: 06.11.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]