fbpx

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – UNAPREĐENJE I RAZVOJ

KONFLIKT MENADŽMENT – UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU
July 19, 2019
TRODNEVNI PRAKTIČNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI – PLANIRANJE, PRIPREMA I REALIZACIJA
July 19, 2019

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – UNAPREĐENJE I RAZVOJ

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FUK-a

Vrnjačka Banja, 04. – 06.09.2019. godine


Read more

Read more

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima službi i odsjeka, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa osnovama, načinom uspostavljanja, primjenom (praksa) i izazovima finansijskog upravljanja i kontrolE.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

Učesnici će biti upoznati sa:

 • načinom uspostavljanja FUK-a (obaveze i izazovi)
 • finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva
 • sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)
 • načinom upravljanja rizicima (registar rizika)
 • računovodstvenim načelom nastanka događaja
 • računovodstvenim knjigama i knjigovodstvenim ispravama [/box]

 

Definicija FUK-a

“Sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac organizacije. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi organizacije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način“.

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

FUK se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije. FUK obuhvata sve finansijske i nefinansijske poslovne procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacijskim jedinicama i na svim nivoima korisnika javnih sredstava. Učesnici će po okončanju seminara steći dodatna znanja kako provoditi sve aktivnosti vezane za finansijsko upravljanje i kontrolu u svojoj organizaciji.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Kroz praktične primjere učesnici će steći znanja kako da se naprave popisi poslovnih procesa, mape poslovnih procesa, obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika, kao i na koji način da se prepoznaju potencijalni rizici i da se napravi registar rizika.[/box]

 

[box type=”bio”]SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

04.09.2019. Srijeda 09:30 – 16:00

Registracija učesnika

 

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a

Uvod u FUK

 • Pifc
 • Definicija
 • Djelokrug
 • Svrha

Osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK-a

Metodološki okvir provođenja FUK-a

 • Kontrolno okruženje
 • Upravljanje rizicima
 • Kontrolne aktivnosti
 • Informacije i komunikacije
 • Praćenje i procjena sistema

 

05.09.2019. Četvrtak 09:30 – 16:00

 

Izvještavanje o FUK-u

 • Izjave o odgovornosti
 • Obrazac GI-IK

Interna kontrola vs Interna revizija

Planiranja aktivnosti za razvoj sistema FUK-a

 • Obrazac za utvrđivanje / popis poslovnih procesa
 • Obrazac knjige / mape poslovnih procesa
 • Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
 • Registar rizika

Radionica

Zaključak o FUK-u 

PREDAVAČ: Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

06.09.2019. Petak 09:00 – 11:00

 

 • Važnost emocionalne inteligencije u poslu (EQ)
 • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

PREDAVAČ: Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 19.08.2019.:

učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 19.08.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM.

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA


Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Vrnjačkoj Banji
HOTEL FONTANA”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  71,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  52,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,30 €

 

U cijenu uključen parking, Wi-Fi i korištenje wellness i spa centra u trajanju od 3h dnevno. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. [/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 28.08.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]