fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENCIJA

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU
July 5, 2019
KONFLIKT MENADŽMENT – UNAPREĐENJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADNOM MJESTU
July 19, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENCIJA

U Dubrovniku (GRAND HOTEL PARK) u periodu 10. – 12.07.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENCIJA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

 

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Kroz interaktivno predavanje, vježbe, radionice, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

  • Upoznavanje sa najvažnijim kompetencijama u savremenom radu
  • Otkrivanje problema i situacija koje nas koče u svakodnevnom poslovanju
  • Određivanje psihološkog profila i razumijevanje samog sebe (sposobnosti, slabosti, reakcije u različitim situacijama i sl.)
  • Usvajanje efikasnih metoda, alata i tehnika za razvoj bilo koje vještine
  • Unapređenje organizacije poslovanja i kvalitete rada
  • Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka
  • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji
  • Efikasniji rad sa osobama iz poslovnog okruženja 

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i da se mnogo efikasnije snalaze u problemskim i zahtjevnim situacijama.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM