fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA
July 1, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENCIJA
July 13, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

U Neumu (HOTEL SUNCE) u periodu 03. – 05.07.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

 

NAČELA I PRAKSA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

 

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Predavač na seminaru bila je gospođa Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa načinima i prednostima dobro organizovanog kancelarijskog poslovanja
 • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Izdvajanje akta upravnog postupka i postupanje sa istim
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama i tajnim podacima, te odgovarajućim evidencijama
 • Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila, prenos ovlaštenja za čuvanje i upotrebu
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi
 • Razvoj savremenih poslovnih vještina

 

U petak 05.07.2019. godine održan je VII MODUL, gdje je tema bila: “Savremene poslovne vještine“. Navedeni modul realizovao je predavač gospodin Goran Ristić, dipl. psiholog.

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM