fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR RAZVOJ I JAČANJE TIMSKOG RADA SA CILJEM UNAPREĐENJA REZULTATA RADA
June 22, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU
July 5, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA

U Opatiji (HOTEL ADMIRAL) u periodu 26. – 28.06.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA

IZGRADNJA I JAČANJE PRAKTIČNIH POSLOVNIH VJEŠTINA

 

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima /cama, asistentima /cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 • Razvoj ključnih poslovnih vještina u modernom poslovanju
 • Usvajanje alata i tehnika izgradnje savremenih radnih kompetencija
 • Povećanje produktivnosti i motivacije u ključnim trenutcima
 • Metode kako raditi prave stvari na pravi način (efikasnost i efektivnost)
 • Otkrivanje problema i situacija koje nas koče u svakodnevnom poslovanju
 • Određivanje psihološkog profila i razumijevanje samog sebe
 • Unapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja
 • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji
 • Efikasniji rad sa osobama iz poslovnog okruženja 

 

Predavači na seminaru bili su:

 1. Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.
 2. Goran Ristić, dipl. psiholog. RE&CBT terapeut pod supervizijom. 

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM