fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA & FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA
May 28, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR UNAPREĐENJE SAMOEFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI NA RADNOM MJESTU
June 14, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

U Neumu (HOTEL SUNCE) u periodu 30.05. – 01.06.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

 

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima /cama, asistentima /cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Na seminaru su učestvovali učesnici iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

  • Usvajanje ključnih komunikacijskih vještina za unapređenje poslovanja
  • Razvoj planova savremene interne i eksterne komunikacije
  • Stvaranje stručnog i vjerodostojnog prvog utiska organizacije i poslovnog čovjeka
  • Unapređenje poslovnih odnosa sa klijentima, saradnicima, kolegama i sl.
  • Usvajanje alata i tehnika poslovnog komuniciranja sa domaćim i stranim poslovnim partnerima
  • Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka
  • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji

 

Predavač na seminaru bio je: Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM