fbpx

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA & FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

USPJEŠNO REALIZOVAN JEDNODNEVNI SEMINAR OSNOVE PISANOG I ELEKTRONSKOG PROTOKOLA
April 26, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA
June 1, 2019

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA & FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

U Baškoj Vodi (GRAND HOTEL SLAVIA) u periodu 22. – 24.05.2019. godine uspješno realizovani seminari:

 

I. NAČELA I PRAKSA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA – UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Predavač na seminaru bila je gospođa Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa načinima i prednostima dobro organizovanog kancelarijskog poslovanja
 • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Izdvajanje akta upravnog postupka i postupanje sa istim
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama i tajnim podacima, te odgovarajućim evidencijama
 • Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila, prenos ovlaštenja za čuvanje i upotrebu
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi
 • Razvoj poslovnih vještina i emocionalne inteligencije

 

II. PLANIRANJE, REALIZACIJA I KONTROLA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA & FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U PRAKSI

Seminar je bio namijenjen izvršnim menadžerima, menadžerima iz nefinansijskih odjela koji imaju potrebu razumjeti osnove finansijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u finansijama koji žele steći uvid u cjelinu finansija i uočiti razlike između finansija i računovodstva, finansijskim referentima i službenicima koji sudjeluju u procesima planiranja, knjiženja, odobravanja i evidentiranja svih finansijskih i računovodstvenih transakcija.

Predavač na seminaru bio je gospodin Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 • Upoznavanje učesnika koji nisu direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz nefinansijskih odjela unutar organizacije) sa osnovnim konceptom računovodstva i finansija.
 • Upoznavanje učesnika koji su direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz finansijskih odjela unutar organizacije) sa osnovnim konceptom računovodstva i finansija, kao i sa načinom planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.
 • Omogućiti učesnicima jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima računovodstva i finansija, osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje produktivnosti u radu i mjerenje učinka rada.

 

 

U petak 24.05.2019. godine održan je VII MODUL za učesnike sa oba seminara koji je realizovao predavač Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog.

Realizovane su sljedeće teme:

 • Savremene poslovne vještine
 • Važnost emocionalne inteligencije u poslu

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM