fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN II VELIKI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA BONTONA
April 13, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN JEDNODNEVNI SEMINAR OSNOVE PISANOG I ELEKTRONSKOG PROTOKOLA
April 26, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN II VELIKI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

U Dubrovniku (GRAND HOTEL PARK) u periodu 17. – 19.04.2019. godine uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar:

NOVOSTI I PRAKSA JAVNIH NABAVKI

 

Na seminaru je učestvovalo 52 učesnika iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovane su sljedeće teme:

Srijeda, 17.04.2019.
I RADNI DAN

I MODUL

 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI
 • NOVOSTI O ELEKTRONSKOJ PONUDI

Predavač: Đenan Salčin, dipl. oec. – Direktor Agencije za javne nabavke BiH, o seminaru je rekao:
Razumijevanje tržišta javnih nabavki i tehnike ispitivanja istog prije pokretanja postupaka su od krucijalne važnosti za sam postupak. Većina ugovornih organa nažalost ne razumije potrebu ispitivanja tržišta i vrlo često to mijenjaju sa ispitivanjem cijene što je samo dio tog procesa. Mjesto gdje se susreću javni i privatni interes i gdje dolazi do potrošnje javnog novca mora biti predmet detaljne analize, jer je neophodno ispitati sve aspekte koji mogu biti od uticaja na proces. Priprema jednog vodiča će svakako biti od pomoći kako bi se bolje razumjele potrebe i koristi jednog ovakvog procesa.“

 

II MODUL

 • SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

Predavač: Josip Jakovac, dipl. iur. – Agencija za javne nabavke BiH, o seminaru je rekao:
Modul Sistemi nabavki u svijetu upoznao je učesnike sa najvažnijim pravilima i konceptima nabavki koji se koriste u svijetu, od EU Direktiva i veze sa domaćim zakonodavstvima, GPA, UNCITRAL-ovog modela zakona, američkog FAR-a, do pravila međunarodnih finansijskih institucija kao što su Svjetska banka, EBRD, EIB i CEB. Učesnici su takođe upoznati sa svjetskim trendovima koji se odnose na outsourcing i e-nabavke. Modul će učesnicima poslužiti kao orijentir koja pravila primjeniti u konkretnim situacijama i kako ih međusobno razlikovati. Na koncu valja istaći i pohvaliti inovativan pristup KVENTUM-a seminarima iz oblasti javnih nabavki, koji temama i sadržajem okupljaju učesnike iz više zemalja, što seminare čini istinski regionalnim, te sjajnom platformom za razmjenu iskustava i dobre prakse regionalnih javnih nabavki.”

 

III MODUL

 • PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM
 • E-AUKCIJA

Predavač: Bojan Ždrale, dipl. oec. – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, o seminaru je rekao:
Navedene teme su približile učesnicima seminara način pripremanja ponude u postupcima javnih nabavki, probleme sa kojima se susreću privredni subjekti kod pripreme i ugovorni organi kod evaluacije ponuda, na koji način se učestvuje na elektronskoj aukciji, sa kojim problemima se susreću ugovorni organi i kako ih riješiti. Obrađene teme su zainteresovale učesnike seminara koji su uzeli aktivno učešće, te komentarisali određene situacije iz prakse, postavljali pitanja i predlagali određena rješenja. Prednost ovog seminara jeste prisustvo učesnika iz Crne Gore koji su aktivno učestvovali i svojim primjerima sa kolegama iz BiH pokušali pronaći optimalna rješenja za određene probleme uočene u praksi. Seminari ovog tipa, na kojima učestvuju učesnici iz zemalja okruženja kroz razmjenu iskustava u mnogome bi pomogli jačanju sistema nabavki.“

 

RADIONICA

 • Vježbe – Pitanja – Diskusije – Primjeri

Predavači: Bojan Ždrale, dipl. oec. i Josip Jakovac, dipl. iur.

 

Četvrtak, 18.04.2019.
II RADNI DAN

IV MODUL

 • ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA
 • NAJČEŠĆE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Predavač: Šejla Omanović Mirković, dipl. iur. – Ured za razmatranje žalbi BiH, o seminaru je rekla:
Profesionalno usavršavanje predstavlja jedan od najvažnijih zadataka službenika za javne nabavke. Ono što se na osnovu izvještaja o završenoj obuci može zaključiti jeste da su učesnici seminara veoma zadovoljni organizacijom, sadržajem, planom i programom što se može vidjeti na osnovu maksimalnih ocjena koje su dodjeljene ovom seminaru. Jedna od neizostavnih faza svakog postupka javne nabavke je i pravna zaštita, koja u prvom redu uključuje pravo podnošenja žalbi URŽ-u na odluke Ugovornog organa. Učesnici seminara su bili u prilici upoznati se i proširiti svoja znanja u pogledu procedure provođenja žalbenog postupka u javnim nabavkama.”

 

V MODUL

 • SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Predavač: Milica Pranjić, dipl. iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH, o seminaru je rekla:
Modul sudska zaštita u postupcima javnih nabavki BiH upoznao je učesnike sa osnovnim znanjima o sudskoj zaštiti u postupcima javnih nabavki u smislu shvatanja prirode i ciljeva sudske zaštite, prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih nepravilnosti u radu, te su učesnici upoznati sa praktičnim primjerima učinka sudske zaštite u postupcima javnih nabavki. Modul je baziran na analizi sudske zaštite kroz upravni spor te će poslužiti učesnicima u primjeni stečenih znanja u svakodnevnom radu u postizanju veće efikasnosti u procedurama sudske  zaštite, kao konačne faze postupka javne nabavke u kojoj se preispituju odluke Ureda za razmatranje žalbi. U odnosu na regionalnu saradnju modul će poslužiti učesnicima u smislu uporednog prikaza sudske zaštite u odnosu na zemlje u okruženju, ako se ima u vidu da je sudska zaštita i u zemljama u okruženju osigurana kroz upravni spor.“

 

VI MODUL

 • IZAZOVI KOD REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

Predavači: Fuad Kozadra, dipl. oec.  – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH i Tarik Rahić, dr. sci. – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, o seminaru su rekli:
Seminar je imao izuzetan prijem kod učesnika. Tokom predavanja učesnici su postavljali pitanja i dali prijedloge o mogućim poboljšanjima cijelog sistema nabavki. Izuzetan doprinos su dali i prisutni učesnici iz Crne Gore kojima je bilo vrlo zanimljivo poređenje iskustava na regionalnom nivou, kao i dijeljenje iskustava po sistemu javnih nabavki u Crnoj Gori.“

 

RADIONICA

 • Vježbe – Pitanja – Diskusije – Primjeri

Predavač: Bojan Ždrale, dipl. oec.

 

Petak, 19.04.2019.
III RADNI DAN

VII MODUL

 • PRIMJEDBE – PREPORUKE – KOMENTARI
 • DISKUSIJA
 • PITANJA I ODGOVORI
 • DONOŠENJE ZAKLJUČAKA

Utisci učesnika:

“Kao učesnici Vašeg seminara, na kojem smo bili prisutni prvi puta možemo Vam uputiti iskrene čestitke za dobru organizaciju seminara, dobar izbor predavača, interesantne i aktuelne teme vezane za praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama. Nama, kao zaposlenicima, koji imamo bogato iskustvo u postupcima javnih nabavki, ovakav seminar obogaćuje već stečeno znanje u ovoj oblasti i drago nam je da smo na ovom seminaru čuli neke nove stvari vezane za javne nabavke, što nam pomaže u provođenju veoma teških, složenih i milionski vrijednih postupaka javnih nabavki.“
Ranko Tošić, Adnan Saračević i Adrian Bartholovich
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH


“Kvalitetno savladavanje znanja iz oblasti javnih nabavki, bilo mi je neophodno zbog posla koji radim i iz tog razloga sam se prijavila za ovaj seminar, koji je održan na visoko profesionalnom i stručnom nivou.  Predavači su uspjeli da nam kroz interaktivan način rada sa lakoćom prenesu iskustva i objasne složene propise i procedure iz oblasti javnih nabavki, tako da sam više nego sigurna da  će mi znanje koje sam stekla tokom seminara pomoći u daljem radu.  Najtoplije preporučujem seminar svima koji su na bilo koji način uključeni u rad na poslovima javnih nabavki, a organizatoru čestitam na vrhunskoj organizaciji i uspješno održanom seminaru.“
Sanda Senić
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA, Crna Gora


“Seminar je profesionalno održan uz jako stručne predavače. Sve pohvale kako za organizatore, tako i za predavače.“
Adisa Rahimić
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ


“Izuzetno dobro organizovan seminar, sa aktuelnim temama i problemima u oblasti javnih nabavki, kao i predavačima koji su cijelo vrijeme uspješno držali pažnju svih učesnika. Organizator se potrudio da sve informacije, rezervacije, materijale i dr. dobijemo blagovremeno i kompletno, tako da svakako preporučujem Poslovno-edukativni centar KVENTUM svima koji očekuju besprijekoran servis u vezi edukacija.”
Emir Kadrić
KJKP SARAJEVOGAS


“Seminar je bio dobro organiziran. Predavači su jako dobro izlagali i držali pažnju učesnika, te svojim znanjem, iskustvom i interaktivnim pristupom doprinijeli usvajanju novih praktičnih znanja, vještina, razmjenjivanju iskustava i razvijanju samopouzdanja, što će u konačnici doprinijeti uspješnijem provođenju postupaka javnih nabava.“
Iva Mandić – Krešić
BHANSA


 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 VAŠ KVENTUM TIM