fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR PRAKSA I ALATI U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

USPJEŠNO REALIZOVAN III. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR EBRD-CEB-WB
March 12, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA: OSNOVE, PRIMJENA I PRAKSA
March 30, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR PRAKSA I ALATI U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

Na Zlatiboru (HOTEL OLIMP) u periodu 27. – 29.03.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
PROPISI – ALATI – PRAKSA

Zakonski i podzakonski okvir u praksi
Tajnost podataka i zaštita
Pečat – Faksimil
E – pisarnica
Elektronska komunikacija
Elektronski potpis

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim djelatnicima, sekretarima/ cama, asistentima/ cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko – arhivske poslove.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

  • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
  • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
  • Izdvajanje akta upravnog postupka
  • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
  • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama i tajnim podacima, te odgovarajućim evidencijama
  • Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila
  • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
  • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
  • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
  • Elektronski potpis u praksi

 

Predavač na seminaru bila je gospođa Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. 

 

 Sljedeći seminar iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja održava se
u Sarajevu, 25.04.2019. godine HOTEL HOLIDAY

Više informacija o navedenom seminaru možete saznati preko LINK-a

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM