fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN III. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR EBRD-CEB-WB

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLU
March 1, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR PRAKSA I ALATI U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
March 30, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN III. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR EBRD-CEB-WB

U Beogradu (HOTEL PALACE) u periodu 06. – 08.03.2019. godine uspješno realizovan:

III. REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

PRIMJENA PRAVILA NABAVKI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

 PROJEKTI FINANSIRANI OD STRANE
EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD),
BANKE ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE (CEB) I
SVJETSKE BANKE (WB)

Na seminaru je učestvovalo preko 37 učesnika iz 5 država:

Crna Gora
Makedonija
Srbija
Hrvatska
Bosna i Hercegovina

Seminar je bio namijenjen službenicima za javne nabavke ugovornih organa, kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija – EBRD, CEB, EIB, World Bank, KfW, sa akcentom na projekte lokalne samouprave.

 Teme sa kojima su učesnici upoznati kroz interaktivno predavanje i diskusije:

SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

 1. EU legislativa o javnim nabavkama i korelacija sa Zakonom o javnim nabavkama
 2. Government Procurement Agreement (GPA)
 3. UNCITRAL model zakona i UN-ov sistem
 4. USA (Federal Aquisition Regulation)
 5. Ostale zemlje i njihova pravila
 6. Pravila nabavki multilateralnih razvojnih banaka (IFIs)

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a

 • Misija Evropske banke za obnovu i razvoj
 • EBRD projektni ciklus
 • EBRD due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum
 • Procjena troškova i izrada plana nabavki
 • Politike i pravila nabavki (PP&R)
 • Nabavka konsultantskih usluga
 • Nabavka roba i radova

UPRAVLJANJE UGOVORIMA

 • Upravljanje FIDIC ugovorima (FIDIC Contract Management)

PRAVILA NABAVKI CEB-a i WB

 • Finansijski i projektni portfolio – procedura odobravanja projekata
 • Procedure javnih nabavki i MDB procedura

 

Predavači na seminaru bili su:

 1. Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH
 2. Davor Vučković, dipl.ing.građ, IMPPM, Autoputevi RS
 3. Tarik Duraković, dipl.ing.građ, IMPPM, JP Autoceste FBiH
 4. Predrag Knežević, Mast. prav., Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru Vlade Republike Srbije

  

U najavi II VELIKI TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR – NOVOSTI I PRAKSA JAVNIH NABAVKI
Dubrovnik, 17. – 19.04.2019.
 
GRAND HOTEL PARK
Više informacija o seminaru možete saznati preko sljedećeg LINK-a

 Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno i kvalitetno realizovanom seminaru.

  VAŠ KVENTUM TIM