fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN TRODNEVNI SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

USPJEŠNO REALIZOVAN JEDNODNEVNI SEMINAR PRAVO KONKURENCIJE
February 14, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLU
March 1, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN TRODNEVNI SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

Na Vlašiću (HOTEL BLANCA) u periodu 20. – 22.02.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

PROPISI – ALATI – PRAKSA

Seminar je bio namijenjen zaposlenicima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/ cama, asistentima/ cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko – arhivske poslove.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

  • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
  • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
  • Izdvajanje akta upravnog postupka
  • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
  • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama i tajnim podacima, te odgovarajućim evidencijama
  • Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila
  • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
  • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
  • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
  • Elektronski potpis u praksi

 

Predavač na seminaru bila je gospođa Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Seminar je bio visoko interaktivan i prilagođen zakonitostima učenja odraslih. Učesnici su iznosili konkretne probleme i na osnovu toga dobijali su konkretna rješenja kroz praktične primjere i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka.

 

Sljedeći seminar iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja
održava se na 
Zlatiboru, 27. – 29.03.2019. godine HOTEL OLIMP

Više informacija o navedenom seminaru možete saznati preko LINK-a

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 VAŠ KVENTUM TIM