fbpx

USPJEŠNO REALIZOVANI PRVI SEMINARI U 2019. GODINI I.SOFT SKILLS II.FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENCIJA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU
January 5, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN JEDNODNEVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
February 14, 2019

USPJEŠNO REALIZOVANI PRVI SEMINARI U 2019. GODINI I.SOFT SKILLS II.FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

U Baškoj Vodi (GRAND HOTEL SLAVIA) uspješno realizovani prvi seminari u 2019. godini u periodu od 06. do 08. februara.

I. “SOFT SKILLS“ – RAZVOJ POSLOVNIH VJEŠTINA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/ cama, asistentima/ cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Upoznavanje sa najvažnijim poslovnim vještinama u savremenom radu
 • Otkrivanje problema i situacija koje nas koče u svakodnevnom poslovanju
 • Određivanje psihološkog profila i razumijevanje samog sebe
 • Usvajanje efikasnih metoda, alata i tehnika za razvoj bilo koje vještine
 • Unapređenje organizacije poslovanja i kvalitete rada
 • Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka
 • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji
 • Efikasniji rad sa osobama iz poslovnog okruženja

Predavač na seminaru bio je gospodin Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Termin sljedećeg seminara iz navedene oblasti održat će se u Splitu u mjesecu martu, a sve informacije možete saznati preko sljedećeg LINK-a.


II. UVOĐENJE EKONOMIČNOG, EFIKASNOG I EFEKTIVNOG POSLOVANJA I FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE & FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U INSTITUCIJAMA BiH

Seminar je bio namijenjen rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima službi i odsjeka, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, načinom uspostavljanja i izazovima u uspostavljanju FUK-a, te načinom popunjavanja finansijskih izvještaja u institucijama BiH.

Kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad učesnici su upoznati:

 • sa načinom uspostavljanja FUK-a (obaveze i izazovi)
 • sa finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva
 • sa sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)
 • sa načinom upravljanja rizicima (registar rizika)
 • sa propisima koji regulišu proces finansijskog izvještavanja o izvršenju budžeta institucija BiH, kao i sa obrascima i načinom popunjavanja istih
 • sa računovodstvenim načelom nastanka događaja
 • sa računovodstvenim knjigama i knjigovodstvenim ispravama

Predavač na seminaru bio je gospodin Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

Termin sljedećeg seminara iz navedene oblasti održat će se na Zlatiboru u mjesecu martu, a sve informacije možete saznati preko sljedećeg LINK-a.

Seminari su bili visoko interaktivni, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminarima, kao i predavačima koji su profesionalno realizovali  seminare.

 VAŠ KVENTUM TIM