fbpx

OSNOVE PISANOG I ELEKTRONSKOG PROTOKOLA

INTENZIVNI – INTERAKTIVNI SEMINAR: NAPREDNE VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA
January 5, 2019
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLU
January 5, 2019

OSNOVE PISANOG I ELEKTRONSKOG PROTOKOLA

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

OSNOVE PISANOG I ELEKTRONSKOG PROTOKOLA

 Zakonski i podzakonski okvir u praksi
Evidentiranje i arhiviranje
Klasifikovanje i izlučivanje građe
E – pisarnica

Sarajevo, 25.04.2019. godine
HOTEL EUROPE GROUP 
icon-link
HOTEL HOLIDAY

PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT


SEMINAR NAMIJENJEN
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko – arhivske poslove.

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje
 • Izdvajanje akta upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima


KORIST ZA ORGANIZACIJU
Pravilnim provođenjem pomoćne djelatnosti obezbijediti efikasno i blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Upoznavanje sa načelima i praksama kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Unapređenje efikasnosti u radu sa dokumentima kroz uštedu vremena i sredstava te ubrzanje procesa rada. Podizanje bezbjedonosne svijesti uposlenih sa ciljem zaštite klasificiranih podataka i sigurno arhiviranje.

KORIST ZA UČESNIKA
Upoznavanje i savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijskog poslovanja. Upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama. Praktične vježbe i savjeti popunjavanja pisanih evidencija, unos i pretraga  podataka, sačinjavanje izvještaja i štampanje evidencija u elektronskom protokolu. Jednostavnije i pouzdanije upravljanje dokumentima u skladu sa propisima. Podizanje svijesti u cilju zaštite povjerenih informacija i odgovornosti.

 

SADRŽAJ SEMINARA

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Upoznavanje sa e-pisarnicom (DMS-om) i prezentacija praktične primjene

PREDAVAČ
Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 

RASPORED SEMINARA
icon-clock-o  09:30 – 10:00 Registracija učesnika
 10:00 – 11:30 I MODUL
 11:30 – 12:00 Kafe pauza
 12:00 – 13:30 II MODUL
 13:30 – 14:30 Ručak
 14:30 – 16:00 III MODUL
 16:00 – 16:20 Evaluacija – Podjela certifikata


METODOLOGIJA RADA
Seminar je visoko interaktivan i svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog rada.


KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 10.04.2019.:
1 učesnik 157,00 KM
2 učesnika 137,00 KM – po učesniku
3 učesnika 117,00 KM – po učesniku
4 i više učesnika 107,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 10.04.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 167,00 KM.
U cijenu nije uključen PDV.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik,02 prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Ručak
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA
 • Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, šaljemo Vam potvrdu prijave na seminar i predračun za kotizaciju


PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od ljepših hotela u Sarajevu “HOTEL HOLIDAY“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente.

Vašu rezervaciju smještaja možete izvršiti putem:
Tel: +387 33 288 400
E-mail: reservation@hotelholiday.ba

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.
Broj učesnika ograničen.
Prijave traju do: 18.04.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

[ARForms id=101]