fbpx

KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA IZGRADNJA I JAČANJE PRAKTIČNIH POSLOVNIH VJEŠTINA

RAZVOJ I JAČANJE TIMSKOG RADA SA CILJEM UNAPREĐENJA REZULTATA RADA
January 5, 2019
NAČELA I PRAKSA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA
January 5, 2019

KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA IZGRADNJA I JAČANJE PRAKTIČNIH POSLOVNIH VJEŠTINA

KLJUČNI ASPEKTI MODERNOG POSLOVANJA
IZGRADNJA I JAČANJE PRAKTIČNIH POSLOVNIH VJEŠTINA

Opatija, 26. – 28.06.2019. godine
icon-link REMISENS HOTEL ADMIRAL


PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT

 

SEMINAR NAMIJENJEN
Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.


CILJEVI SEMINARA

 • Razvoj ključnih poslovnih vještina u modernom poslovanju
 • Usvajanje alata i tehnika izgradnje savremenih radnih kompetencija
 • Povećanje produktivnosti i motivacije u ključnim trenutcima
 • Metode kako raditi prave stvari na pravi način (efikasnost i efektivnost)
 • Otkrivanje problema i situacija koje nas koče u svakodnevnom poslovanju
 • Određivanje psihološkog profila i razumijevanje samog sebe
 • Unapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja
 • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji
 • Efikasniji rad sa osobama iz poslovnog okruženja

 

KORIST ZA ORGANIZACIJU
Organizacije će kroz obuku svojih zaposlenika razviti niz neophodnih poslovnih vještina koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i kvalitete rada. Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu. Usvojene poslovne vještine pomažu nam da koristimo stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.

KORIST ZA UČESNIKA
Sticanjem i primjenom neophodnih poslovnih vještina u savremenom poslovanju doprinijet će razvoju samopouzdanja u realizaciji svakodnevnih radnih aktivnosti, što će dovesti do unapređenja profesionalnosti i rezultata rada. Znati kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako isključiti emocije (upravljati emocijama), a uključiti razum, predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.


SADRŽAJ SEMINARA

 • Praktične poslovne vještine u savremenom radnom okruženju
 • Percepcija trenutnog radnog okruženja
 • Kako razvijati svoje potencijale i efikasno rješavati probleme?
 • Razumijevanje sebe
 • Efikasnost i efektivnost
 • Napredne komunikacijske vještine
 • Komunikacija sa pretpostavljenim, kolegama i klijentima
 • Rukovodioc – Zaposlenik & Zaposlenik – Rukovodioc
 • Elementi i uticaj pozitivne i negativne povratne informacije (praktični primjeri)
 • Važnost timskog rada i održavanja produktivne organizacijske kulture
 • Pravila profesionalnosti, poslovna etika i bonton
 • Kvalitetna uslužna kultura – Rad sa klijentima
 • Alati i tehnike rada sa “teškim“ osobama
 • Uticaj na druge (tehnike i trikovi)
 • Izrada plana za efikasno upravljanje vremenom
 • Ključni aspekt modernog poslovanja – Motivacija i samomotivacija
 • Razumijevanje ličnog i interpersonalnog konflikta
 • Razvoj vještina ophođenja sa emocijama, predrasudama i različitostima
 • Važnost percepcije u donošenju odluka
 • Emocionalna inteligencija u poslu

 

PREDAVAČI

 1. Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.
 2. Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

 

RASPORED SEMINARA
Registracija učesnika 09:30 – 10:00
   10:00 – 16:00 srijeda    26.06.2019.

   09:30 – 16:00 četvrtak  27.06.2019.
   09:00 – 11:00 petak      28.06.2019.

 

METODOLOGIJA RADA
Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva, demonstracija i slično. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 03.06.2019.:
učesnik 330,00 KM 
2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 03.06.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM.
Oslobođeno plaćanje PDV-a.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u hotelima REMISENS HOTEL ADMIRAL i HOTEL KRISTALpo veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  93,00 €
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu     69,00 €
Boravišna taxa po osobi/danu                    1,50 €
Osiguranje po osobi/danu                           0,25 €
Prijava po osobi/ jednokratno                     0,50 €

U cijenu uključeno korištenje bazena, fitnessa, sauna i WI-FI.

Napomene:

 • Za prvih 15 prijavljenih učesnika biće obezbijeđen smještaji u hotelu ADMIRAL, gdje ima i mogućnost uzimanja dvokrevetne sobe (1/2), dok će ostali učesnici biti smješteni u hotelu KRISTAL, gdje je moguće samo rezervisati jednokrevetnu sobu (1/1).
 • Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene za oba hotela.
 • Ukoliko Vam je potreban parking, potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju. Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela, 1 vozilo za 24 h – 10,00€ vanjski parking i parking garaža u sklopu hotela ADMIRAL 1 vozilo za 24 h – 12,00€.

 

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.
Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 18.06.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

[ARForms id=101]