fbpx

JAVNE NABAVKE U BiH: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PRIPREMA PONUDE, UGOVORI I PRAVNA ZAŠTITA

“SOFT SKILLS“ RAZVOJ POSLOVNIH VJEŠTINA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU
January 5, 2019
PRAVO KONKURENCIJE POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA PRAVNA ZAŠTITA
January 5, 2019

JAVNE NABAVKE U BiH: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PRIPREMA PONUDE, UGOVORI I PRAVNA ZAŠTITA

JAVNE NABAVKE U BiH

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI
PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TD
ZAKLJUČENJE I REALIZACIJA UGOVORA
PRAVNA ZAŠTITA

Sarajevo, 13.02.2019. godine
HOTEL EUROPE GROUP 
icon-link
HOTEL HOLIDAY

PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT


SEMINAR NAMIJENJEN
Predstavnicima ugovornih organa koji provode postupke javnih nabavki, kao i predstavnicima ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki i nadmeću se sa konkurencijom za dobijanje ugovora o javnim nabavkama. Članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u javnim nabavkama.


CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa osnovnim značajkama tržišta javnih nabavki
 • Upoznavanje sa strukturom tržišta javnih nabavki
 • Upoznavanje sa koristima istraživanje tržišta
 • Sticanje znanja i vještina za istraživanje tržišta
 • Sticanje znanja i vještina za dokumentovanje istraživanja tržišta za potrebe revizionih organa
 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važnošću razumijevanja tržišta javnih nabavki i tehnikama ispitivanja tržišta
 • Pojasniti privrednim subjektima kako se priprema ponuda i odgovara na zahtjeve iz tenderske dokumentacije koje je propisao ugovorni organ
 • Otkloniti nepravilnosti u dosadašnjem radu
 • Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora i kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima učinka pravne zaštite


KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA
Nalazi ureda za reviziju na svim nivoima u posljednjem periodu ukazuju na alarmantno zapostavljanje istraživanja tržišta javnih nabavki od strane ugovornih organa u fazi planiranja javne nabavke, što posljedično ima za rezultat brojna poništenja postupaka javnih nabavki, finansijske gubitke javnih sredstava i nemogućnost ugovornih organa da efikasno vrše svoju javnu funkciju i pružaju neophodne usluge građanima, a pomenuto često predstavlja jedan od indikatora korupcije u javnim nabavkama (namjerno podcjenjivanje procijenjene vrijednosti nabavke radi poništenja postupaka i potom provođenje pregovaračkih postupaka). Iako samo istraživanje tržišta nije zakonska obaveza kao u nekim zemljama regije, postoje objektivni razlozi da ugovorni organi istražuju tržište i ovom pitanju će u 2019. godini biti posvećena ozbiljna pažnja od strane regulatornih i kontrolnih institucija sistema javnih nabavki u BiH.
Ugovorni organi i ponuđači će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o tržištima javnih nabavki, što će ugovornim organima omogućiti efikasnije vršenje javnih nabavki i dobijanje tzv. vrijednosti za novac, dok će ponuđači biti konkurentniji u samim nadmetanjima za ugovore o javnim nabavkama.
Sticanje novih znanja do kadrovskog jačanja, efikasniji odgovori na zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te priprema kvalitetne i prihvatljive ponude. Adekvatnom primjenom stečenog znanja smanjiti će se greške iz dosadašnje prakse, te povećati konkurentnost na tržištu nabavki, kao i steći dodatna znanja iz pravne zaštite i realizacije ugovora.


SADRŽAJ SEMINARA

 • Generalno o tržištima javnih nabavki
 • Struktura tržišta javnih nabavki
 • Razlozi za istraživanje tržišta u ciklusu javnih nabavki: opcija ili imperativ?
 • Istraživanje tržišta iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača
 • Tehnike istraživanja tržišta
 • Dokumentovanje istraživanja tržišta za vlastite potrebe, uvida u stanje konkretnih tržišta, kao i potrebe revizionih organa
 • Priprema prihvatljive ponude
 • Kako da odgovorimo na uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Garancija za ozbiljnost ponude
 • Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?
 • Posebna tema – praćenje postupaka javnih nabavki
 • Gdje griješimo prilikom prijave na tendere? Zašto?
 • Interaktivan pristup, problemi učesnika i dijalog u cilju pronalaženja rješenja
 • Način realizacije ugovora o javnoj nabavci
 • Koruptivni mehanizmi u procesu javnih nabavki i mogućnost izbjegavanja
 • Odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije
 • Realizacija ugovornih obaveza
 • Kašnjenja u realizaciji i mehanizmi zaštite
 • Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki


PREDAVAČI

 1. Đenan Salčin, dipl. oec., direktor Agencije za javne nabavke BiH
 2. Josip Jakovac, IMPPM – trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN, Agencija za javne nabavke BiH
 3. Bojan Ždrale, dipl. oec. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“
 4. Fuad Kozadra, dipl. oec.  – završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO
 5. Tarik Rahić, dr. sci. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH


RASPORED SEMINARA

icon-clock-o  09:30 – 10:00 Registracija učesnika
 10:00 – 11:30 I MODUL
 11:30 – 12:00 Kafe pauza
 12:00 – 13:30 II MODUL
 13:30 – 14:30 Ručak
 14:30 – 16:00 III MODUL
 16:00 – 16:20 Evaluacija – Podjela certifikata


METODOLOGIJA RADA
Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Najveći dio posvećen je praktičnim primjerima i iskustvima.

 
Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 29.01.2019.:
1 učesnik 157,00 KM
2 učesnika 137,00 KM – po učesniku
3 učesnika 117,00 KM – po učesniku
4 i više učesnika 107,00 KM – po učesniku

 Za prijave poslije 29.01.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 167,00 KM
U cijenu nije uključen PDV.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Ručak
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun


PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od ljepših hotela u Sarajevu “HOTEL HOLIDAY“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente.

Vašu rezervaciju smještaja možete izvršiti putem:
Tel: +387 33 288 400
E-mail: reservation@hotelholiday.ba

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.
Prijave traju do: 07.02.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

[ARForms id=101]