fbpx

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

KONKURS ZA POSAO
December 13, 2018
USPJEŠNO ODRŽANA DVODNEVNA INTERNA EDUKACIJA ZA NEXE GRUPA BiH
December 21, 2018

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

 USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR NA VLAŠIĆU U PERIODU OD 12. – 14.12.2018.

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OD PISANOG DO DIGITALNOG ZAPISA

 Propisi  – Arhiva – Vrste tajni – DMS – Elektronska pošta – Pečat – Faksimil – Elektronski potpis (primjena)

Kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

 

Predavač na seminaru bila je Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 VAŠ KVENTUM TIM