fbpx

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE (Propisi – Arhiva – DMS – Elektronska pošta – Pečat – Faksimil – Elektronski potpis)

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI TIMSKOG RADA
June 30, 2018
USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI UNAPREĐENJA RADA SA KLIJENTIMA / STRANKAMA
July 14, 2018
Show all

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE (Propisi – Arhiva – DMS – Elektronska pošta – Pečat – Faksimil – Elektronski potpis)

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OD PISANOG DO DIGITALNOG ZAPISA

 Propisi  – Arhiva – Vrste tajni – DMS – Elektronska pošta – Pečat – Faksimil – Elektronski potpis (primjena)

Vlašić, 12. – 14.12.2018. godine

HOTEL BLANCA Resort & Spa

PREUZMITE PDF PROSPEKT SEMINARA SA SVIM POTREBNIM INFORMACIJMA  NA SLJEDEĆEM LINKU:

PDF PROSPEKT

 

Seminar namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Ciljevi seminara:

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim, zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Akti upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi

Korist za organizaciju:
Pravilnim uređenjem pomoćne djelatnosti obezbijediti efikasno, blagovremeno i propisno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa novim propisima koji regulišu ovu oblast. Upoznavanje sa načelima uredskog poslovanja, podizanje bezbjedonosne svijesti uposlenih. Unapređenje efikasnosti u radu sa dokumentima kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada sa ciljem zaštite poslovnih podataka i sigurno arhiviranje.

Korist za učesnika:
Savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijskih poslova. Upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama. Praktične vježbe i savjeti popunjavanja pisanih evidencija – unos i pretraga  podataka u elektronskom protokolu. Podizanje svijesti u cilju zaštite povjerenih informacija i odgovornosti. Lakše i pouzdanije upravljanje dokumentima u skladu sa propisima.

Sadržaj seminara: 

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

Raspored seminara:
Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 • 10:00 – 16:00 srijeda    12.12.2018.
 • 09:30 – 16:00 četvrtak  13.12.2018.
 • 09:00 – 11:00 petak      14.12.2018.

 

Predavač:
Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Metodologija rada:
Naši seminari su visoko interaktivni i dizajnirani prema zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Kotizacija seminara:
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 26.11.2018.:

 • 1 učesnik 330,00 KM
 • 2 učesnika 315,00 KM 
 • 3  i više učesnika 300,00 KM 

Za prijave poslije 26.11.2018. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM.
U cijenu nije uključen PDV

U cijenu kotizacije uključeno:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi vezano za temu
 • Materijal za pisanje
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Način prijave na seminar:

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC.
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273.
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun. 

Napomena:

 • Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge

Rezervacija smještaja:
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH “HOTEL BLANCA Resort & Spa“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu – 115,00 KM
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu – 100,00 KM
 • Boravišna taxa po osobi/danu – 2,34 KM
 • Osiguranje po osobi/danu – 1,17 KM

Spa centar, hotelsk bazen, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 05.12.2018.

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

SVAKA USPJEŠNA KARIJERA POČINJE DOBROM EDUKACIJOM!

[ARForms id=101]