fbpx

JAVNE NABAVKE U TEORIJI I PRAKSI & ZAKLJUČIVANJE I REALIZACIJA UGOVORA

UNAPREĐENJE KVALITETE RADA U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU
March 25, 2018
USPJEŠNO ODRŽANI SEMINARI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI I ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA
April 1, 2018
Show all

JAVNE NABAVKE U TEORIJI I PRAKSI & ZAKLJUČIVANJE I REALIZACIJA UGOVORA

JAVNE NABAVKE U TEORIJI I PRAKSI

ZAKLJUČIVANJE I REALIZACIJA UGOVORA

Zlatibor, 05. – 07.12.2018. godine

HOTEL OLIMP

PREUZMITE PDF PROSPEKT SEMINARA SA SVIM POTREBNIM INFORMACIJMA  NA SLJEDEĆEM LINKU:

PDF PROSPEKT

Seminar namijenjen:
Ugovornim organima, privrednim subjektima, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke, radnicima koji će pohađati obuku za službenike za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i za sve one koji žele da steknu osnovne pojmove o javnim nabavkama.

Ciljevi seminara:

 • Shvatanje prirode i ciljeva javnih nabavki, upoznavanjem sa osnovnim pojmovima o javnim nabavkama, te legislativom javnih nabavki
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e – aukcije
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o obuci službenika za javne nabavke
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o industrijskoj sigurnosnoj dozvoli
 • Priprema radnika za pohađanje obuke za službenika za javne nabavke i polaganje ispita
 • Zaključivanje ugovora u najboljem vlastitom interesu
 • Realizacija ugovora u optimalnim vrijednostima
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima iz postupaka javnih nabavki
 • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu
 • Povećanje uspješnosti u provođenju ili u učešću u javnim nabavkama

 

Korist za organizaciju:
Učesnici će po okončanju seminara steći dodatna znanja i vještine koje će svojom primjenom prilikom provođenja postupka javnih nabavki, te elektronskih javnih nabavki olakšati, ubrzati i poboljšati postupke koje budu provodili, te po okončanju postupka sačiniti tekst ugovora kojim će najbolje iskazati svoje potrebe i zaštititi svoje interese, čime će efikasnost nabavki biti podignuta na viši nivo od dosadašnjeg. Naročito korisno može biti za službe / odjeljenja zadužene za realizaciju ugovora, te radnike koji će biti upućeni na obuku za službenike za javne nabavke te potom biti postavljeni za službenike za javne nabavke. Stečena znanja olakšat će pripremu ponuda i učešća u postupcima javnih nabavki.

Korist za učesnika:
Učesnici, na individualnom planu  steći će osnovna znanja o javnim nabavkama (teorija i praksa) odnosno proširiti postojeća znanja. Osim provođenja samog postupka, te provođenje e-aukcija, steći će nova praktična znanja iz područja definisanja ugovornih obaveza (aktuelnosti),  upoznati se sa Akcionim planom obuke službenika za javne nabavke i programom obuke, u organizaciji AJN BiH, te sa pravilnom primjenom instituta industrijske sigurnosne dozvole.

Sadržaj seminara:

 • Javne nabavke  – pojmovi, principi i ciljevi
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o obuci službenika za javne nabavke
 • Planirane izmjene Zakona o javnim nabavkama (nacrt)
 • Industrijska sigurnosna dozvola – pojam, potrebe i način sticanja
 • Subjekti javnih nabavki
 • Predmeti javnih nabavki
 • Preduslovi za pokretanje postupka
 • Važnost planiranja javnih nabavki
 • Vrste postupaka javnih nabavki
 • E-aukcije
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Ponuda i njen sadržaj
 • Pokretanje i provođenje postupka nabavke
 • Razmatranje i ocjena ponuda
 • Okončanje postupka – dodjela ugovora / poništenje postupka
 • Obavještavanje učesnika o rezultatima postupka
 • Revizija postupaka javnih nabavki
 • Zaključenje ugovora o javnim nabavkama
 • Materijalni propisi koji se primjenjuju u fazi izvršenja ugovora
 • Praćenje realizacije ugovora 
 • Primjeri iz prakse javnih nabavki
 • Zaključci

 

Raspored seminara:

 • 10:00 – 16:00  srijeda       05.12.2018.
 • 09:30 – 16:00  četvrtak     06.12.2018.
 • 09:00 – 11:00  petak         07.12.2018.

Metodologija rada:
Seminar je visoko interaktivan, uključuje rješavanje konkretnih problema kroz predavanja i razmjenu iskustava. Kombinacija teorije i praktičnih primjera. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog rada.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Predavač:
Edin Sedlarević, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH
Autor magistarskog rada na temu: „Postupak javnih nabavki u javnim preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom u Bosni i Hercegovini“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012. godine, kao i više stručnih članaka na temu javnih nabavki. Dugi niz godina se direktno bavi javnim nabavkama kroz učešće u komisijama za javne nabavke. Predavač u programu obuke službenika za javne nabavke u organizaciji Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

 

Kotizacija seminara:
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 19.11.2018.:

 • 1 učesnik 330,00 KM sa PDV-om
 • 2 učesnika 315,00 KM sa PDV-om po učesniku
 • 3 i više učesnika 300,00 KM sa PDV-om po učesniku

Za prijave poslije 19.11.2018. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM sa PDV-om

U cijenu kotizacije uključeno:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi vezano za temu
 • Materijal za pisanje
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Način prijave na seminar:

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC.
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273.
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun.

Napomena:

 • Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge

Rezervacija smještaja:
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu – 50,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu – 40,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu – 1,15 €

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 28.11.2018.

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

SVAKA USPJEŠNA KARIJERA POČINJE DOBROM EDUKACIJOM!

[ARForms id=101]